België telt 800 à 900 detectives met een vergunning op zak," weet Diëgo Van Elslander. Een goede 80 % daarvan werkt in de verzekeringssector. Als antwoord op de vraag naar bijzondere financiële onderzoeken richtte Van Elslander in 2003 AJM Detective Agency op. "Onze divisie forensic services richt zich onder meer op fraude, corruptie en belangenvermenging. Daarnaast h...

België telt 800 à 900 detectives met een vergunning op zak," weet Diëgo Van Elslander. Een goede 80 % daarvan werkt in de verzekeringssector. Als antwoord op de vraag naar bijzondere financiële onderzoeken richtte Van Elslander in 2003 AJM Detective Agency op. "Onze divisie forensic services richt zich onder meer op fraude, corruptie en belangenvermenging. Daarnaast hebben we insurance services en private investigations." "We verzamelen bewijsmateriaal van feiten die aanleiding kunnen geven tot conflicten," legt Van Elslander uit. "Soms verzamelen we ook gegevens die gebruikt kunnen worden bij het voorkomen of beëindigen van conflicten. We hebben zowat twintig medewerkers - met een economische achtergrond, maar ook juristen, verzekeringsmakelaars en privé-detectives."Namen mag de zaakvoerder niet noemen. Toch een case: "In opdracht van een managing partner van een IT-bedrijf hebben we een forensisch onderzoek uitgevoerd om na te gaan of alle royalty's en licenties correct berekend werden. Via een analyse, een bedrijfsdoorlichting en een tactisch onderzoek hebben we interne manipulaties aan het licht kunnen brengen, waardoor de royalty's en licenties slechts gedeeltelijk betaald werden."Sommige taken van AJM Detective Agency vertonen veel gelijkenis met de opdracht van politie en gerecht. Volgens Van Elslander is er een duidelijk onderscheid: "De politie en het gerecht opereren in het algemeen belang, terwijl wij werken voor een particuliere klant. Sommige van onze opdrachtgevers willen bepaalde zaken intern oplossen, zonder lange gerechtelijke procedures te moeten starten en de media over zich heen te krijgen."Ook tussen de activiteiten van auditbureaus en de financiële onderzoeken van AJM Detective Agency valt niet meteen een verschil op. Van Elslander: "Via onze undercoveroperaties gaan wij veel verder. Bovendien kunnen auditbureaus geen onafhankelijkheid garanderen. Revisoren en andere financiële controleurs kunnen niet altijd objectief publiceren."Maarten Van Craen"Sommige van onze opdracht-gevers willen bepaalde zaken intern oplossen, zonder de media over zich heen te krijgen."