Vorige week oordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat het bewijs dat de fiscus aandroeg in verband met de fiscale fraude in een KB Lux-dossier te dun was om een boete te innen. ThierryAfschrift, de advocaat van de rekeninghouder, schuwt geen ironie. Hij verwees in zijn pleidooi onder meer naar de gelekte documenten naar De Morgen in verband met de zogenaamde fraude van minister van Financiën ...

Vorige week oordeelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat het bewijs dat de fiscus aandroeg in verband met de fiscale fraude in een KB Lux-dossier te dun was om een boete te innen. ThierryAfschrift, de advocaat van de rekeninghouder, schuwt geen ironie. Hij verwees in zijn pleidooi onder meer naar de gelekte documenten naar De Morgen in verband met de zogenaamde fraude van minister van Financiën DidierReynders. "De politieke verantwoordelijke inzake fiscale aangelegenheden heeft zelf ondervonden hoe makkelijk documenten kunnen worden vervalst. Het is dus niet correct dat de fiscus naar zulke papieren verwijst om de belastingplichtige aan te pakken." THIERRY AFSCHRIFT. "Zeker, de fiscus goochelt met gekopieerde A4'tjes om de belastingplichtige in de hoek te drijven. De documenten bevatten geen gegevens over de bank, het land van oorsprong of de munteenheid van de rekening. Bovendien kwamen ze bij de administratie terecht via dubieuze ex-werknemers. Ik heb nog dossiers lopen van cliënten die deze aanpak in twijfel trekken. Het is wel te vroeg om victorie te kraaien. De administratie kan nog altijd in beroep gaan in wat ook voor haar een principezaak is." AFSCHRIFT. "Ik heb al heel wat zaken gepleit en meestal is de afloop onzeker. Ik ben dus voorzichtig in het voorspellen van vonnissen en arresten. Maar in dit dossier heb ik geen moment getwijfeld. De fiscus had gewoon geen poot om op te staan." AFSCHRIFT. ( lacht) "Ze zullen wel een reden hebben voor deze houding, neem ik aan. Vergeet niet dat de fiscus alleen kwam aandraven met de balansmatige gegevens: welk bedrag heeft de cliënt op de rekening? Eventuele gegevens over aandelen of obligaties bij KB Lux bleven dikwijls buiten schot. Als je in dat geval de vrede kunt afkopen met een paar honderden euro, drijf je de zaak niet op de spits. Principes zijn mooi, maar de gemoedsrust primeert." AFSCHRIFT. "Laat je niet intimideren. Besef steeds dat de fiscus over een breed gamma van trucs beschikt om geld te innen. De administratie heeft de tijd en de middelen om het de belastingplichtige flink lastig te maken. Met succes. Slechts 10% van de genoemde rekeninghouders heeft zich verzet. Die belastingplichtigen haalden tot dusver hun gelijk. Maar dat deert de fiscus niet. Wat telt, is de 90% die braaf de boete heeft betaald. Al bij al komt de administratie als winnaar uit de KB Lux-affaire." H. B. [{ssquf}]