Het kwartaalrapport van KPN overtrof de marktconsensus op nagenoeg alle fronten. De omzet van 1,4 miljard euro lag 1 procent boven de verwachting en de aangepaste bedrijfswinst na leaseverplichtingen (ebitda-al) klom met 1,8 procent naar 618 miljoen euro (611 miljoen verwacht). Na drie kwartalen in 2022 ligt KPN met een ebitda-al van 1,8 miljard euro op schema om de doelstelling van 2,4 miljard euro te halen.
...

Het kwartaalrapport van KPN overtrof de marktconsensus op nagenoeg alle fronten. De omzet van 1,4 miljard euro lag 1 procent boven de verwachting en de aangepaste bedrijfswinst na leaseverplichtingen (ebitda-al) klom met 1,8 procent naar 618 miljoen euro (611 miljoen verwacht). Na drie kwartalen in 2022 ligt KPN met een ebitda-al van 1,8 miljard euro op schema om de doelstelling van 2,4 miljard euro te halen. Door lagere kapitaaluitgaven steeg de vrije kasstroom in het derde kwartaal met 14 procent naar 265 miljoen euro. Ook de prognose voor de vrije kasstroom van 850 miljoen voor 2022 is zeker haalbaar. Aanvankelijk ging KPN voor 2023 uit van een ebitda-al van minstens 2,45 miljard euro en een vrije kasstroom van zeker 870 miljoen euro. Die cijfers laat het los. Het concern wacht met meer gedetailleerde prognoses voor 2023 tot 31 januari. De toegenomen voorzichtigheid heeft alles te maken met de opgelopen kosten. De prijs van glasvezel en arbeid is de voorbije maanden omhooggeschoten. Daar komen de hogere energielasten bij. Verder is de oplopende rente een aandachtspunt. De gemiddelde rentelast is de voorbije twaalf maanden met 46 basispunten (0,46%) gestegen. Op korte termijn is de impact beperkt, omdat 64 procent van de schuld uitstaat tegen een vaste rentevoet en het grootste deel pas na 2025 afloopt. Maar gezien de hoge investeringslasten, zit een significante daling van de schuldpositie er de komende jaren niet in. KPN dringt samen met andere operatoren bij de Europese Commissie aan op wetgeving die een deel van de investeringslasten in glasvezel en 5G bij de techbedrijven legt. Netflix, Alphabet en Meta staan samen in voor meer dan de helft van het Europese netwerkverkeer. Voorzichtigheidshalve verlagen we de winstprognose voor 2023 naar 0,18 euro per aandeel. Het koopadvies blijft overeind. KPN noteert tegen 15 keer de verwachte winst, met een dividendrendement van 5,4 procent. Er zijn geen indicaties dat het dividend in gevaar is. We blijven uitgaan van een groei met 3 à 5 procent op jaarbasis. De aandeleninkoop van 300 miljoen euro is rond.