In plaats van te pleiten voor drastische maatregelen op wereldschaal, zouden de Verenigde Naties beter investeren in lokale initiatieven", zegt Johan Albrecht. De milieueconoom (UGent) is teleurgesteld in het vierde rapport van UNEP (United Nations Environment Program). Dat verscheen vorige week donderdag. "Dit is geen milieu-, maar een armoederapport", zegt hij. "Bij een eventuele opwarming van de aarde zullen vooral de mensen uit de kwetsbare gebieden lijde...

In plaats van te pleiten voor drastische maatregelen op wereldschaal, zouden de Verenigde Naties beter investeren in lokale initiatieven", zegt Johan Albrecht. De milieueconoom (UGent) is teleurgesteld in het vierde rapport van UNEP (United Nations Environment Program). Dat verscheen vorige week donderdag. "Dit is geen milieu-, maar een armoederapport", zegt hij. "Bij een eventuele opwarming van de aarde zullen vooral de mensen uit de kwetsbare gebieden lijden. Jammer genoeg zijn dit ontwikkelingslanden, die al met een grote armoede kampen. Zo meldt het rapport dat jaarlijks twee miljoen mensen sterven aan luchtvervuiling in huis. Wie nog met hout in hutten kookt en verwarmt, loopt een groot risico op dioxinevergiftiging. Niemand kiest echter voor deze manier van leven. Integendeel, vervuiling versterkt de hongersnood." Volgens de senior fellow van de onafhankelijke denktank Itinera Institute geven de Verenigde Naties zelf toe dat al hun inspanningen tot nu toe weinig zoden aan de dijk hebben gebracht. Albrecht: "Uit het jongste rapport blijkt dat geen vooruitgang is geboekt in de strijd tegen de klimaatverandering, het mondiale voedseltekort en de bedreigde diersoorten. En dat, ondanks het Kyotoprotocol en de Millenniumdoelstellingen. De maatregelen tegen redelijk eenvoudige problemen leveren wel resultaten op. Zo is de productie van chemicaliën, die de ozonlaag aantasten, met 95 % gedaald. Ook stijgt het aantal beschermde gebieden." Daarom geeft Achim Steiner, directeur van UNEP, een laatste waarschuwing aan de regeringen om dringend iets aan de milieuproblematiek te doen. "Maar deze aanpak lost niets op", zegt Albrecht. "In zijn boek 'White man's burden' toont de Britse econoom William Easterly aan dat de planmatige aanpak van internationale organisaties niet werkt. Sinds 1960 hebben de rijke landen al 1600 miljard euro uitgegeven aan ontwikkelingshulp zonder enig resultaat. De financiering van lokale initiatieven door microkredieten lossen wel problemen op." Daarom pleit Albrecht in zijn nieuwe boek Klimaatrelativisme, dat op de Boekenbeurs gelanceerd wordt, voor meer realisme in het klimaatbeleid. "De omschakeling van fossiele brandstoffen naar alternatieve energie zal tijd en geld kosten, maar zal op termijn voor een ongeziene welvaartsprong zorgen", aldus Albrecht. E.P.