Nog wat geduld
...

Nog wat geduldEindelijk bestaat er een Vlaams theoretisch monument voor Integrale Kwaliteitszorg. Vlaams staat in dit geval voor de auteurs, professor Erik Demeulemeester ( KU Leuven) en consulent Dominiek Callewier ( Ernst & Young Brussel). Gelukkig betekent het niet dat het blikveld beperkt blijft tot Vlaanderen of België. De verwijzingen komen uit zowat alle windstreken. Dat ruime blikveld verleent het boek een allure van volledigheid. De meeste uitgewerkte cases stammen wel uit de buurt. Zo krijgen we onder meer Recticel Wetteren en drie Gentse kanjers ( Volvo Cars, Furness Logistics en Sidmar) onder de loep. Het voorwoord stamt alvast van de man die het concept Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) in onze contreien weliswaar niet geïntroduceerd, maar wel ernstig doen nemen heeft, Karel Vinck. IKZ vormde immers één van de basisingrediënten van zijn spectaculaire doorbraakstrategie bij Bekaert en komt nu terug in zijn poging om Union Minière weer stevig op de wereldkaart te plaatsen. Toch waarschuwt Vinck meteen ook : "De verwachtingen die aan kwaliteitszorg worden gesteld, zijn vaak onredelijk hoog. Er is veel geduld en doorzettingsvermogen nodig om de doelstellingen te halen. Integrale Kwaliteitszorg geeft de grootste probabiliteit dat de voorgenomen bedrijfsdoelstellingen bereikt zullen worden. In die zin kan men spreken van een strategisch vehikel om de bedrijfsstrategie te realiseren." Vinck wijst ook even op de talloze uiteenlopende vormen van kwaliteitszorg. De auteurs voegen eraan toe dat er evenmin een kant en klare oplossing voor elke concrete situatie bestaat. Met hun boek willen ze bouwstenen aanreiken, maar "de toegevoegde waarde van de practicus ligt in het creatief toepassen (en aanpassen) van de theoretische kennis in een concrete situatie." De afbakening van het onderwerp is ook al geen gemakkelijke zaak. In een inleidend deel wordt dan ook een (wat al te academisch) overzicht verstrekt.De overige thema's worden gerangschikt in twee omvangrijke delen. Het eerste luik handelt over kwaliteitsmanagement. Daarin komt IKZ uitgebreid aan bod, wordt het onderwerp bedrijfseconomisch geanalyseerd, krijgt het kwaliteitsdenken een toelichting en komen de kwaliteitsnormen en -certificaten aan bod. Vanzelfsprekend passeren ook de Iso 9000-normen de revue. De auteurs waarschuwen dat het kwaliteitsboek geen papieren doel op zich mag zijn. Bovendien liggen de motieven om een Iso-certificaat te halen, vaak verkeerd. De meeste ondernemingen doen het uit commerciële overwegingen, terwijl kwaliteitszorg een interne motivatie vereist. Verwar Iso ook niet met IKZ. Het product van een gecertificeerde onderneming is overigens niet noodzakelijk beter dan van andere. Het tweede deel behandelt een aantal methoden en technieken die dienstig zijn binnen (en buiten) de kwaliteitszorg. Er wordt onder meer ingegaan op kwaliteitsplanning, inspectie, meting, procesbeheersing en zelfs re-engineering. Hier glijdt het werk echter te vaak af naar taaie theorie. Gelukkig verzachten parktijkcases als van Pioneer in Erpe-Mere de lectuur enigszins. LDD Erik Demeulemeester & Dominiek Callewier, Integrale Kwaliteitszorg. Lannoo/Scriptum, 647 blz., 1495 fr.