"De weg die u wilt nemen, is gesloten wegens een corrida." Als uw gps zulke informatie doorgeeft terwijl u in Nederland rijdt, is er toch wel aanleiding om de wenkbrauwen te fronsen. Denk vooral niet dat het om een grap gaat. Het is gewoon een teken dat uw toestel gehackt wordt.
...

"De weg die u wilt nemen, is gesloten wegens een corrida." Als uw gps zulke informatie doorgeeft terwijl u in Nederland rijdt, is er toch wel aanleiding om de wenkbrauwen te fronsen. Denk vooral niet dat het om een grap gaat. Het is gewoon een teken dat uw toestel gehackt wordt. Sinds enige tijd gaat het bericht als een lopend vuurtje rond: ook een gps kan gehackt worden. Twee Italiaanse experts ontdekten een zwakke plek waardoor het mogelijk is om de controle over de waarschuwingen van een gps over te nemen. Ze zijn er op een eenvoudige wijze in geslaagd om te knoeien met de RDS-technologie (Radio Data System), die verkeers- en weerinformatie geeft. Dit betekent dat valse meldingen voor bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden en files ook naar de navigatiesystemen in auto's gestuurd kunnen worden. En het kan nog erger: "Hackers zouden bijvoorbeeld kunnen waarschuwen voor mijnen op de autosnelweg, een nakend bombardement, een vliegramp of een terroristische aanslag," vat een van de experts samen. Kunt u in die omstandigheden nog wel geloof hechten aan uw gps? In theorie alle gps-toestellen die gebruikmaken van RDS-technologie. Het toestel zelf wordt niet getroffen, net zomin als de configuratie van de kaarten en het geheugen dat in sommige apparaten ingebouwd is. Het gaat gewoon om boodschappen die via RDS doorgestuurd worden. Als uw gps files kan opsporen en omleidingen suggereren, bent u beslist een doelwit. Dat kunt u niet weten. De twee experts benadrukken enkel dat waarschuwingen die fantaisistisch overkomen, met de nodige omzichtigheid behandeld moeten worden. Overigens is het risico dat u zo'n verrassende melding binnenkrijgt, beperkt. "RDS-technologie laat toe om een waaier van vooraf gedefinieerde waarschuwingen door te sturen," merkt Cédric Viret op. Hij is technisch directeur van V-trafic, de leverancier van verkeersinformatie in Frankrijk. "Er bestaan 1500 boodschappen die gebruikt kunnen worden om de automobilisten te waarschuwen." De term corrida staat weliswaar op de lijst, maar een waarschuwing voor een sprinkhanenplaag zal hoogstwaarschijnlijk nooit uw navigatiesysteem halen. Op dit ogenblijk lijkt het risico om het slachtoffer te worden van deze piraterij uiterst klein. "We zitten nog in het zuiver theoretische stadium," benadrukt Viret. "Hackers zouden erg veel middelen moeten inzetten om een aanval op de waarschuwingssystemen te kunnen uitvoeren. Ter vergelijking: het is alsof iemand een radiozender als RTL zou willen hacken. Volgens mij is het risico bijna nihil." Bovendien heeft niemand echt belang bij deze piraterij, tenzij het de bedoeling is om het verkeer in de war te sturen. Christophe Charlot