WIE

Piet Verhoeven (50)
...

Piet Verhoeven (50) Werkte voor Televic en voor i-Minds, waar hij als burgerlijk ingenieur mee technologische innovaties in de markt zette. Gedelegeerd bestuurder van de Kortrijkse incubator en 'Fabriek van de Toekomst' Hangar K, waar bedrijven, beloftevolle start-ups en scale-ups kantoor houden. Verhoeven wil van Hangar K een kruisbestuivingsruimte maken. "De interactie die kan ontstaan tussen de actoren die zich in één ruimte bevinden, moet voor een grote toegevoegde waarde zorgen. Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan een optimale werking in Hangar K. Eén: in een netwerkeconomie moet je bereid zijn met een open geest te werken. Twee: elk bedrijf dat toetreedt moet groei nastreven. Groei die hen op termijn aanzet Hangar K te verlaten, zodat er ruimte vrijkomt voor nieuwkomers. In een ideaal scenario telt Hangar K over vijf jaar alleen maar nieuwkomers. Drie: er moet bij elk bedrijf een grote bereidheid zijn samen zaken te realiseren. Het feit dat alle bedrijven dicht bij elkaar zitten, moet die samenwerking bevorderen. Je hoort van start-ups soms dat ze met een groot bedrijf zouden willen samenwerken, maar dat ze niet weten hoe ze te benaderen. En dan gebeurt er vaak niets. Bij Hangar K zal je de CEO van Barco soms zien voorbijwandelen en dan trek je hem maar gewoon aan zijn mouw." "Het doel van Hangar K is tweevoudig: we zijn er om te leren van elkaar en we proberen via de incubator ook een braindrain om te zetten in een braingain. Hoe vaak hoor je niet dat West-Vlaamse jongeren na hun studies blijven plakken in Leuven of Gent, om daar hun ondernemersdroom te realiseren. Dankzij Hangar K krijgen ze een open uitnodiging om zich vlak bij huis te vestigen." Technologie, sociaal hulpbetoon, dansen, koken.