Bart Hamers, Christophe VanDriessche en Kurt Desmedt zijn sinds september de drijvende krachten achter Orfeo Group. De heren verdienden al hun sporen in andere organisaties. Zo leende Kurt Desmedt zijn naam aan het executivesearchbureau Schelstraete & Desmedt, vandaag bekend als Schel- straete Delacourt. Christophe VanDriessche staat acht jaar aan het hoofd van het IT-rekruteringsbureau Amon en Bart Hamers vult als interim-manager al meer dan twintig jaar financiële topposities in. Drie doorgewinterde ondernemers die samen een nieuwe zaak opstarten: daar moet een visie achter schuilgaan.
...

Bart Hamers, Christophe VanDriessche en Kurt Desmedt zijn sinds september de drijvende krachten achter Orfeo Group. De heren verdienden al hun sporen in andere organisaties. Zo leende Kurt Desmedt zijn naam aan het executivesearchbureau Schelstraete & Desmedt, vandaag bekend als Schel- straete Delacourt. Christophe VanDriessche staat acht jaar aan het hoofd van het IT-rekruteringsbureau Amon en Bart Hamers vult als interim-manager al meer dan twintig jaar financiële topposities in. Drie doorgewinterde ondernemers die samen een nieuwe zaak opstarten: daar moet een visie achter schuilgaan. In een markt waar vraag en aanbod almaar verder uit elkaar groeien, wil Orfeo bedrijven helpen zich beter te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Die extra toegevoegde waarde wil Orfeo bieden door de kennis uit drie rekruteringsdomeinen onder één dak te brengen: generalistische en gespecialiseerde search en interim-management. "Die kruisbestuiving moet leiden tot nieuwe modellen in executive rekrutering, die beter aansluiten bij de noden van de bedrijven", zegt Christophe VanDriessche. Nu zijn er drie lagen in de rekruteringssector: de uitzendbranche, de executivesearchkantoren (of headhunters) en de wervings- en selectiebureaus. De eerste twee types staan actief in de markt, terwijl de wervings- en selectiebureaus uitgaan van een passieve benadering en de reacties op een vacature afwachten. Volgens VanDriessche kan je in de rekruteringsmarkt bovendien nog het onderscheid maken tussen generalisten en specialisten. "Specialisten halen hun toegevoegde waarde uit het opbouwen van community's, terwijl generalistische bureaus hun doorgedreven methodiek kunnen uitspelen. Als partners vullen we elkaar daarin mooi aan: ik ben een echte specialist, terwijl Kurt een achtergrond heeft als generalist. Dat vertaalt zich ook in de strategie van Orfeo Group. We vertrekken vanuit een vakspecifiek netwerk, maar komen tot een shortlist van kandidaten op basis van sterk onderbouwde rekruteringsmethodes. Dankzij die combinatie van twee werelden kunnen we volgens mij extra kwaliteit bieden." Orfeo Group wil ook kwaliteit brengen in het domein van interim-management. Bart Hamers meent dat daar nog een schrijnend gebrek aan is. "Ik ben als interim-manager aan de slag en ken de markt dus van binnenuit. Ik merk dat interim-managementkantoren vooral snel een kandidaat willen aanbrengen, zonder vooraf een grondige werving en selectie te doen. Dat terwijl een interim-manager toch minstens over een periode van zes tot negen maanden een functie in het bedrijf waarneemt." Het frustreert Hamers dat de interim-managementmarkt meer naar de activiteiten en dienstverlening van uitzendbureaus neigt, dan naar die van de executivesearchbureaus. Bijvoorbeeld in betalingsstructuur. Hamers: "De interim-managementkantoren werken met een commissie van gemakkelijk 30 procent over de volledige periode van tewerkstelling. Ik vind het onterecht een vergoeding zo lang in de tijd uit te spreiden. Bovendien kom je vaak in de problemen bij het verlengen van het contract: het kantoor sprak met de klant af dat bij het afnemen van extra dagen de prijs naar beneden gaat, maar wil zelf niet inleveren op de vergoeding. Als interim-manager wil je natuurlijk niet zomaar je prijs verlagen. Het is een discussie waar niemand blij van wordt." Orfeo Group zal voor interim-management een vaste rekruteringsprijs vragen. "Bij mijn weten zijn we de eerste in de sector die dit op executiveniveau doen. Het is opnieuw een mooi voorbeeld van hoe de kruisbestuiving tussen verschillende domeinen tot een nieuw model leidt dat het status-quo van de markt doorbreekt. Daarbij wint iedereen: de werkgever is niet langer gebonden aan een bureau en de interim-manager heeft meer bewegingsvrijheid", oordeelt VanDriessche. De partners van Orfeo Group zijn voorstanders van de blauwe-oceaanstrategie. Die gaat uit van samenwerking om nieuwe markten te creëren, in plaats van elkaar te beconcurreren. "Het is niet de bedoeling dat we met zijn drieën blijven. We willen onze marktvisie aanvullen met andere ondernemers die uit de verschillende rekruteringsdomeinen komen. Voor executive coaching werken we al samen met een netwerk van een twintigtal freelancers. Als een bedrijf behoefte heeft aan een coach, selecteren we de coach die het beste de behoeftes kan invullen", merkt Kurt Desmedt op. Executive search was tien jaar geleden -- op enkele knelpuntberoepen na -- uitsluitend weggelegd voor topfuncties. Dat is nu niet meer het geval, zegt Christophe VanDriessche: "Zo'n vijf jaar geleden merkten we dat de eisen voor specialisten almaar hoger werden, dat de vraag groter was dan het aanbod en dat hr alles uit de kast haalde om begeerde profielen in huis te houden. Daardoor zie je nu een stijgende vraag naar een executive-searchaanpak voor specialistenprofielen. Bovendien is executive search in België al vrij diep doorgedrongen bij kmo's. Zo merken we zelfs bij start-ups een behoefte aan begeleiding in de zoektocht naar talent." Dat de rekruteringsmarkt de voorbije jaren sterk veranderd is, beaamt ook Kurt Desmedt. "Het concept dat wij nu neerzetten, was tien jaar geleden onmogelijk geweest. Er was toen nog veel overtuigingswerk nodig om de waarde van executive search aan te tonen. Interim-management bestond zogoed als niet, terwijl het inbrengen van tijdelijke expertise op managementniveau nu sterk aanvaard is. Door met Orfeo Group alles onder één dak te brengen, vallen de puzzelstukjes samen. We zullen de volgende jaren als een prediker in de woestijn onze visie moeten evangeliseren, maar zodra de markt het concept oppikt, zal het een domino-effect hebben in de hele sector. Daar zijn wij alle drie van overtuigd." MAAIKE THOEN, FOTOGRAFIE THOMAS SWEERTVAEGHERTien jaar geleden was executive search uitsluitend weggelegd voor topfuncties.