Is een verlicht groen apothekerskruis een vorm van publiciteit ? Neen, weten de woordenboeken. Slecht nieuws voor de gemeentebesturen uit de provincie Antwerpen.
...

Is een verlicht groen apothekerskruis een vorm van publiciteit ? Neen, weten de woordenboeken. Slecht nieuws voor de gemeentebesturen uit de provincie Antwerpen.Het groene, verlichte kruis in de vorm van een lichtbak die de plaats van een apotheek aanduidt, is geen reclame, geen publiciteit. De apothekers moeten dan ook geen belasting op lichtgevende reclames en verlichte uithangborden betalen. Dat heeft de Antwerpse bestendige deputatie beslist. Het wordt meteen een streep door de rekening van veel gemeenten en steden. Groot-Antwerpen bijvoorbeeld telt momenteel 300 apothekers, die elk jaarlijks gemiddeld 4500 frank lichtreclametaks betalen. Als de Antwerpse financieschepen Hugo Schiltz ( VU) geen beroep aantekent, kost dat de stad gauw 1,4 miljoen frank per jaar. De zaak werd onlangs aangekaart door een Antwerpse apothekeres die het niet pikte dat ze 4200 frank moest betalen voor haar op een lichtbak gemonteerde groene kruis. In haar bezwaarschrift stelde de apothekeres dat ze eerstelijnszorg bedrijft en door de wet wordt verplicht dat kenbaar te maken. Bovendien, zo stelde de eiseres, had ze het vroegere uithangbord met het woord Apotheek vervangen door het officiële groene kruis. En, dixit de apothekeres, kunnen geen belastingen, zelfs niet door stad of gemeente, worden geheven op wettelijke verplichtingen. Het Antwerpse provinciebestuur geeft de apothekeres nu gelijk. Het "belaste object", het groene kruis dus, heeft niet de bedoeling één of ander product aan te prijzen, zo concludeerde de bestendige deputatie nadat, met behulp van Van Dale, Elsevier en Verschueren, een taalkundige ontleding van de begrippen reclame en uithangbord plaatsvond. "Het groene kruis duidt op geen enkele wijze de specificiteit aan van één of andere apotheek. Het is een algemeen gebruik met als doel, vooral tijdens weekend- en nachtdiensten, aan te geven waar een apotheek is te vinden. Het wordt dus alleen voor informatieve doeleinden geplaatst," zo meent de deputatie. Ze merkt trouwens op dat het volgens de regels van de Orde der Apothekers ondeontologisch zou zijn enige vorm van publiciteit te voeren, uit te lokken of te dulden. De beslissing van de deputatie heeft verregaande gevolgen voor de apothekers ; maar meer nog voor diverse stads- en gemeentebesturen. Antwerpen moet alvast beslissen of het de apothekeres in kwestie haar 4200 frank terugbetaalt of kwijtscheldt. Indien het Antwerpse stadsbestuur zich neerlegt bij de provinciale beslissing en dus de lichtreclamebelasting bijstelt derft de stad 1,4 miljoen frank aan inkomsten. Ook Mechelen zal belastingen derven. De Financieschepenen weten dus wat te doen de komende weken : een alternatief zoeken voor het groene kruis.APOTHEKERSKRUIS Vrij van belastingen in provincie Antwerpen ?