Trade4sure werd in 2001 opgericht met het idee dat heel wat kleine bedrijven zich geen kredietverzekering kunnen veroorloven, maar ze wel goed kunnen gebruiken. De meeste polissen die worden aangeboden, houden in dat een bedrijf zijn hele omzet moet verzekeren. Dit betekent dat ook de klanten die wel netjes hun facturen betalen - doorgaans geschat op 80 % - in de premie verrekend zijn. "Een verzekering van zo'n 100.000 euro is voor de meeste kmo's niet haalbaar," weet Wim Vrints...

Trade4sure werd in 2001 opgericht met het idee dat heel wat kleine bedrijven zich geen kredietverzekering kunnen veroorloven, maar ze wel goed kunnen gebruiken. De meeste polissen die worden aangeboden, houden in dat een bedrijf zijn hele omzet moet verzekeren. Dit betekent dat ook de klanten die wel netjes hun facturen betalen - doorgaans geschat op 80 % - in de premie verrekend zijn. "Een verzekering van zo'n 100.000 euro is voor de meeste kmo's niet haalbaar," weet Wim Vrints, die zijn informaticabedrijfje vorig jaar van de hand deed en nu de Belgische vestiging van Trade4sure heeft opgestart. "Maar ook als kmo moet je rekenen met bijna 3 % verlies op je omzet door niet-betaalde rekeningen."Om de drempel voor kleinere bedrijven te verlagen, biedt Trade4sure de mogelijkheid om per klant of zelfs per transactie een betalingsgarantie af te sluiten. De kostprijs van zo'n miniverzekering is afhankelijk van het factuurbedrag, de solvabiliteit van de klant en de kredietlimiet. Een klant in België, Nederland, Duitsland of Frankrijk die een bedrag schuldig is van 5000 euro met een kredietlimiet van 50.000 euro, kost voor een dekkingsperiode van dertig dagen na vervaldag 50 euro. Voor een klant in Saoedi-Arabië moet met dezelfde parameters 60 euro worden neergeteld. Als er na het verstrijken van de vervaldag een herinnering werd verstuurd, wordt het bedrag geclaimd door Trade4sure, dat ook als incassobureau optreedt. In geval van niet-betaling of faillissement krijgt u tot 80 % terugbetaald. Het is dankzij een samenwerking met Coface - de derde grootste speler op de markt van kredietverzekeringen - en de onlinegegevensverwerking dat het Nederlandse bedrijf per klant kan werken. "De screening van de klanten gebeurt automatisch. En er hoeft niet telkens een polis te worden afgesloten," zegt Wim Vrints. "Het volstaat dat de betalingsgarantie via het internet wordt aangevraagd." Om van de diensten gebruik te maken, moet wel een lidmaatschap van 580 euro per jaar worden betaald. De Belgische afdeling van Trade4sure richt zijn pijlen in de opstartfase op kmo's. "Rechtstreeks, maar vooral via federaties zoals Unizo, het Verbond van Belgische Ondernemingen of branchevertegenwoordigingen," zegt Vrints. "Ik denk dat er een grote behoefte bestaat. Belgische kmo's doen meer zaken met het buitenland. Maar ze verkeren vaak in onzekerheid en weten niet welke risico's dat met zich meebrengt."WDB