De West-Vlaamse Bank (WVB), vroeger het West-Vlaamse Beroepskrediet, profileert zich sinds de naamsverandering eind 1998 als een volwaardige commerciële bank. "We hadden het imago van kredietverschaffer voor zelfstandigen en KMO's", zegt Noël Pauwels, voorzitter van het directiecomité. "Gaandeweg diversifieerde ons cliëntèle zich. Onze oude naam suggereerde dat wij slechts een beperkt assortiment fina...

De West-Vlaamse Bank (WVB), vroeger het West-Vlaamse Beroepskrediet, profileert zich sinds de naamsverandering eind 1998 als een volwaardige commerciële bank. "We hadden het imago van kredietverschaffer voor zelfstandigen en KMO's", zegt Noël Pauwels, voorzitter van het directiecomité. "Gaandeweg diversifieerde ons cliëntèle zich. Onze oude naam suggereerde dat wij slechts een beperkt assortiment financiële producten en diensten aanboden." Van bij zijn ontstaan in 1930 vervulde de WVB de rol van een provinciale kredietverlener voor KMO's. West-Vlaamse middenstanders en beoefenaars van vrije beroepen konden er krediet bekomen en hun spaargeld beleggen. Begin de jaren negentig breidde de kredietinstelling stapsgewijs haar bankactiviteiten uit naar consumentenkredieten, hypothecaire leningen, modern betalingsverkeer en actuele beleggingsproducten. "Een logische naamsverandering drong zich op", aldus Pauwels.Als autonome kredietinstelling sloot de West-Vlaamse Bank de afgelopen maanden samenwerkingsakkoorden met verscheidene financiële dienstverleners. Pauwels: "We verkopen nu beveks via de beursvennootschap Petercam. Ons productengamma bevat bankverzekeringen van Zelia, schuldsaldoverzekeringen van Zürich en een uitgebreid aanbod van verzekeringen in samenwerking met ADMB-Verzekeringen." Hoewel de bank via een eigen pc-bankingsysteem de particulier bedient, blijft de kredietinstelling in de eerste plaats een bank voor zelfstandige ondernemers. Alle bancaire producten zijn voor iedereen beschikbaar, de helft van het klantenbestand bestaat immers uit particulieren. Pauwels evalueert het eerste jaar onder de nieuwe naam positief: "De kredietproducten zijn met 43% gestegen. De verkoop van verzekeringen verdubbelde. Onze verkoopsobjectieven voor de nieuwe beleggingsproducten zijn ruimschoots overschreden."Momenteel telt WVB zes filialen: in Brugge, Oostende, Ieper, Tielt, Knokke en Ruddervoorde. Concrete plannen voor uitbreiding van het kantorennet zijn er voorlopig niet. Om zich te handhaven in de context van de Europese schaalvergroting kan de West-Vlaamse Bank bogen op een ruim bemeten eigen vermogen van 1,4 miljard frank. Zegt Noël Pauwels: "Dit is driemaal meer dan het vereiste minimum en biedt een ruime basis voor de verdere ontwikkeling van de bank."