Bij Deceuninck ging 12 miljoen euro van de 84 miljoen euro vers kapitaal op aan de kosten van de heronderhandelde deal na het breken van de schuldconvenanten. Dat is een extreem geval, maar bedrijven die worstelen met hun convenanten, komen er zelden goedkoop vanaf. Een overzicht van de kosten.
...

Bij Deceuninck ging 12 miljoen euro van de 84 miljoen euro vers kapitaal op aan de kosten van de heronderhandelde deal na het breken van de schuldconvenanten. Dat is een extreem geval, maar bedrijven die worstelen met hun convenanten, komen er zelden goedkoop vanaf. Een overzicht van de kosten. Kredietherschikking en/of kapitaalverhogingAls de kredieten herschikt moeten worden en/of er vers geld op tafel moet komen, blijven er commissies en vergoedingen hangen bij de betrokken banken. Soms verbindt een bank er zich toe om de nodige kredieten zeker te leveren, ook als andere banken uit een syndicaat zouden afhaken. Die bank eist natuurlijk een vergoeding voor het risico dat ze neemt, en dat deed bij Deceuninck de kostprijs oplopen. "In buy-outdossiers wordt vaak met een kostenplafond gewerkt. Gemiddeld bedragen de kosten toch 4 à 5 procent van de verschafte kredieten", zegt Rony Lejaeghere van KBC. Nieuwe kredietafspraken betekenen hogere krediettarievenDaar ontkomt geen enkel bedrijf aan dat zijn convenanten heeft gebroken. "Hogere krediettarieven zijn logisch omdat het bedrijf een hoger risico-profiel heeft. De banken worden vergoed voor dat hogere risico", zegt Koen Dejonckheere van Gimv. Die hogere tarieven zijn natuurlijk niet bevorderlijk voor de overlevingskansen van het bedrijf. "Juist, en daarom wordt soms uitstel van intrestbetalingen verleend. Pay as you can wordt dan het principe", zegt Jan Vandensteen. De nieuwe convenanten zijn doorgaans ook strikter. "Een convenant bij Picanol plafonneert het investeringsbedrag, wat een sterk remmende invloed uitoefent op de investeringen van een bedrijf. Daar heb ik vragen bij: een bedrijf dat minder investeert dan het afschrijft, boert eigenlijk achteruit", zegt Luc Van Nevel. De facturen van consultants en advocatenHoe meer partijen er aan tafel zitten, hoe sneller deze kosten stijgen. Vooral de Angelsaksische geldschieters zweren bij buitenlands advies. De kosten lopen dan snel op. "Amerikaanse kantoren werken pas voort als hun facturen betaald zijn", zegt een zakenadvocaat. De kosten lopen ook op als de toestand het bedrijf boven het hoofd gegroeid is. "Als een bedrijf er niet in slaagt de nodige informatie te geven, dan ondermijnt dat niet alleen de vertrouwensrelatie, maar dan moet het management versterkt worden. Dat zijn weer extra kosten", zegt Rony Lejaeghere. "De consultants verdienen het gemakkelijkste geld. Hun eerste onderzoek is of er genoeg geld aanwezig is om hun diensten te betalen. Maar ze leveren ook toegevoegde waarde. Soms is een onafhankelijke tussenpersoon nodig om tot een sereen debat te komen", zegt Jan Vandensteen van BNP Paribas Fortis.