Hoe zat dat weer met uw oktrooi ? En is uw nieuw produkt conform alle milieureglementen ? Of waar vindt u een agent in Zuidoost-Azië ? Inform zoekt voor u het antwoord.
...

Hoe zat dat weer met uw oktrooi ? En is uw nieuw produkt conform alle milieureglementen ? Of waar vindt u een agent in Zuidoost-Azië ? Inform zoekt voor u het antwoord.Katia Waegemans is 25. Ze werkt thuis. Nauwelijks 3 maanden geleden startte ze in Kortrijk achter haar bureautafel het bvba'tje Inform op. De ambities voor eind dit boekjaar : 1,5 miljoen frank omzet. Niks spectaculairs. Alleen, Katia Waegemans noemt zichzelf "infomakelaar" : ze speurt, via haar eenmanszaakje, op Internet, internationale databanken, tijdschriften, cd-roms, ministeries of andere organizaties, informatie op voor derden uit de regio."In die drie maanden kwamen al een 10-tal lokale KMO's bij me over de vloer, " vertelt ze. Kortom : er is vraag. Als de doorgaans om hun konservatieve zakenaanpak beruchte Westvlaamse entrepreneurs snakken naar informatieconsultants, dan is het niet te verwonderen dat er zelfs al een Noordfranse klant bij Inform over de vloer kwam."De informatie die ik voor mijn klanten opsnor, varieert enorm, " vindt ze. "Voor het ene bedrijf moet ik de geschikte leveranciers vinden voor hun kantoormaterieel. Nog andere klanten willen meer uitleg over een merknaam die ze toevallig ergens opgevangen hebben. Ik voel me zowat overal thuis. " Op haar bedrijfsbrochure prijkt als specializatie : wetten en reglementeringen, subsidies, produkten en prijzen, beurzen, agenturen, opleidingen of informatie uit "andere domeinen".Katia Waegemans stak een licentiaatsdiploma ekonomie op zak aan de RU-Gent, werkte nadien 1,5 jaar bij Flex Interim en één jaar bij Volcke, een afvulbedrijf voor spuitbussen. "In die laatste job deed ik opzoekingswerk rond milieu- en veiligheidsreglementering. Zo kreeg ik de smaak te pakken. "Ze boort haar regiomarkt aan met mailings naar een 50- tot 80-tal bedrijven. "Iedere week, per fax, meestal gericht naar één specifieke bedrijfssektor, " legt ze haar strategie uit. "Na twee tot drie weken bel ik hen dan op. De reakties zijn veelal positief, al hebben weinig bedrijven onmiddellijk opdrachten. "Het werk komt bij haar onverwacht én altijd tegen een scherpe deadline binnenvallen. Dat weet ze en zo promoot ze zich ook. "Logisch, " vindt ze. "Een firma wil snel weten of haar produkt in orde is met de recentste milieureglementering, en ze wil altijd zo vlug mogelijk een agent vinden in Zuidoost-Azië. "Is infomakelaar een beroep met toekomst ? "Geen twijfel, maar totnogtoe heb ik slechts weet van één kollega in het Antwerpse. " En die informatie zal noblesse oblige wel kloppen als een bus.KATIA WAEGEMANS (INFORM)"Makelaar in info : een beroep met toekomst. "