Professionele duikers zijn in ons land dun gezaaid en gespecialiseerde duikfirma's zijn al helemaal zeldzaam. De naam Pellegrims is al bijna twee decennia lang synoniem van onderwaterbouwwerken.
...

Professionele duikers zijn in ons land dun gezaaid en gespecialiseerde duikfirma's zijn al helemaal zeldzaam. De naam Pellegrims is al bijna twee decennia lang synoniem van onderwaterbouwwerken. "Onderwaterwerken aan bruggen, tunnels, sluizen en onderwaterboringen behoren tot de meest gebruikelijke opdrachten," verklaart vijftiger Rik Pellegrims, eigenaar van de onderneming die ook zijn naam draagt. "Als jonge bouwvakker was ik een fervent sportduiker. Toen ik begin jaren '70 de kans kreeg om van die hobby ook mijn beroep te maken, was de beslissing snel genomen. Tijdens de oliecrisis boden olieboringen op zee aan de petroleumindustrie een aantrekkelijk alternatief. Al snel ontstond er op de arbeidsmarkt een enorme vraag naar duikers." Pellegrims zette zijn bouwvakkersloopbaan verder onder water. Als freelancer bood hij zijn diensten aan in Afrika, de Perzische golf, Zuid-Amerika, maar ook dichter bij huis in de Noordzee. In '83 werd de bvba Pellegrims opgericht. Het in '95 tot nv omgevormde bedrijf werkt nu met tien mensen. Rik Pellegrims en zijn echtgenote staan in voor de administratie en voeren de leiding over de acht duikers, waaronder zich ook zijn twee zonen bevinden. De duikers verzorgen jaarlijks zo'n 4000 duikuren, wat in 1995 goed was voor een omzet van 37 miljoen frank. Onderwaterbetonwerken zijn Pellegrims' grote specialiteit. Hoewel de activiteit zeer arbeidsintensief is, wordt ieder jaar opnieuw een groot deel van de omzet door onderhoudskosten opgeslorpt. Niet alleen is de gespecialiseerde apparatuur zeer duur, ze slijt ook onwaarschijnlijk snel. "Bij onderwaterwerken moet bijna alles op de tast gebeuren, en dat bevordert de duurzaamheid van het gereedschap natuurlijk niet," weet de zaakvoerder. Momenteel voert de nv Pellegrims werken uit in het Gentse petroleumdok, bij een ondergrondse boring in Lier, aan de Leidse dam en aan de Erasmusbrug in Rotterdam. Naast België is het bedrijf vooral op de Nederlandse markt actief. "Toch blijft het moeilijk om buiten België aan de bak te komen. In Frankrijk, Duitsland en Nederland wendt de overheid gecompliceerde reglementeringen en strenge veiligheidseisen aan om de eigen markt af te schermen," beweert Pellegrims. "De nauwelijks gereglementeerde Belgische markt drukt echter ook de prijzen, en dat maakt het voor buitenlandse concurrenten oninteressant om hier te werken."Op de Belgische markt komt Pellegrims op de tweede plaats. Naast het grotere Benelux Diving (Antwerpen) kan het bedrijf met zijn gespecialiseerde, arbeidsintensieve diensten echter complementair werken. Op die manier kan Pellegrims toch nog zonder veel moeite het hoofd boven water houden, figuurlijk toch. RIK PELLEGRIMS (PELLEGRIMS) In onze buurlanden wendt de overheid gecompliceerde reglementeringen en strenge veiligheidseisen aan om de eigen markt af te schermen.