Ondanks het afschaffen van de belastingvrije verkoop op luchthavens, boten of vliegtuigen met Europese bestemmingen, kunnen prijzen voor drank, sigaretten of levensmiddelen nog verschillen tussen de lidstaten. Het verkeer van goederen is vrij in de Europese Unie. Daar is echter een dubbele voorwaarde aan gekoppeld: de koper moet bij zijn aankoop de lokale belastingen (BTW, accijnzen,...) betalen en de goederen moeten bestemd zijn voor persoonlij...

Ondanks het afschaffen van de belastingvrije verkoop op luchthavens, boten of vliegtuigen met Europese bestemmingen, kunnen prijzen voor drank, sigaretten of levensmiddelen nog verschillen tussen de lidstaten. Het verkeer van goederen is vrij in de Europese Unie. Daar is echter een dubbele voorwaarde aan gekoppeld: de koper moet bij zijn aankoop de lokale belastingen (BTW, accijnzen,...) betalen en de goederen moeten bestemd zijn voor persoonlijke consumptie. Wanneer gaat het bij drank of rookwaren om persoonlijke aankopen?Er gelden geen echte maxima, algemeen wordt aangenomen dat de goederen "de persoonlijke behoeften niet mogen overtreffen". De vijftien lidstaten zijn wel overeengekomen een soort indicatieve maxima te hanteren. Dat zijn dan 800 sigaretten, 100 sigaren, 400 cigarillo's, 1 kilo tabak, 10 liter alcohol, 20 liter aperitiefwijnen, 90 liter gewone wijn en 110 liter bier. Wanneer de Europese burger deze quota overschrijdt, riskeert hij dus toch belastingen en/of BTW te moeten betalen in zijn thuisland. Drie landen zitten vooralsnog in een overgangsfase en passen strenge criteria toe: Denemarken, Finland en Zweden. Opvallend is dat voor een aantal Europese enclaves afwijkende regels gelden. Dat is onder andere het geval voor het Duitse Helgoland, voor de Griekse Athos-berg, de Italiaanse enclaves Livigno en Campione d'Italia, Ceuta en Melilla (beide Spaans grondgebied), Gibraltar en de Finse Aaland-eilanden. Voor reizigers die vanuit één van deze gebieden de Europese Unie binnenkomen, zijn dezelfde beperkingen van kracht als voor reizigers uit landen die niet tot de Unie behoren. Het gaat daarbij om een dubbele beperking: een kwantitatieve en een financiële. Zo mogen reizigers uit derde landen (of de genoemde enclaves) slechts voor een tegenwaarde van 175 euro aan goederen de Unie binnenbrengen. Voor kinderen onder de 15 jaar, is dat 90 euro. Voor de meeste landen uit het voormalige Oostblok ligt dat bedrag nog lager: 100 euro. De Duitsers, Denen, Britten en Nederlanders passen voor hun invoer licht afwijkende regels toe. Wat de kwantitatieve beperkingen betreft: die zijn dezelfde als voor de vroegere maxima van de taxfreeshops. Het komt erop neer dat een reiziger die de Unie binnenkomt, 200 sigaretten belastingvrij mag invoeren. Hij kan die sigaretten ook vervangen door 100 cigarillo's, 50 sigaren of 250 gram tabak. Verder is 1 liter alcohol belastingvrij, 2 liter licht alcoholische drank, 2 liter wijn, 50 centiliter parfum of evenveel reukwater.MARK VRIJENS