Hoe laag uw Belgacom-factuur ook is, waarschijnlijk betaalt u te veel. De dominante operator heeft interessante kortingschema's, die niet aan de grote klok worden gehangen. "Ik denk dat om het even welke Belgacom-factuur met een beetje huiswerk met 20% tot 25% verminderd kan worden," beweert telecom-marketingadviseur Freddy Michielsen van European Marketing Support ( EMS) "Met een beetje praten met Belgacom kan je naar Amerika telefoneren met een korting van 45%."
...

Hoe laag uw Belgacom-factuur ook is, waarschijnlijk betaalt u te veel. De dominante operator heeft interessante kortingschema's, die niet aan de grote klok worden gehangen. "Ik denk dat om het even welke Belgacom-factuur met een beetje huiswerk met 20% tot 25% verminderd kan worden," beweert telecom-marketingadviseur Freddy Michielsen van European Marketing Support ( EMS) "Met een beetje praten met Belgacom kan je naar Amerika telefoneren met een korting van 45%." Tariefvermindering is er niet alleen voor grote ondernemingen op competitieve internationale bestemmingen, maar even goed voor interzonale en zonale verbindingen. En zelfs voor particulieren, ook al loont het huiswerk pas echt de moeite als u ongeveer 8000 frank of meer per maand uitgeeft aan telecommunicatieverkeer.Zonaal tarief is knelpuntBij Belgacom worden de tariefspecialisten kregelig bij de suggestie, maar de Belgische zonale tarieven liggen behoorlijk hoog. Ze zijn ook belangrijker in het zakelijke telecommunicatiebudget dan u misschien denkt. "Ongeveer een kwart van de gemiddelde factuur van een businessklant is zonaal," e-mailt ons Fabrice Massin van de persdienst van Belgacom. In 1998 ging het om 9,3 miljard frank en ongeveer vier miljard minuten. Een simpele deling leert ons dat het gemiddelde zonale zakelijke gesprek ongeveer 2,325 frank per minuut kost of 16% méér dan de twee frank per minuut van het officiële zonale piekurentarief. Het verschil zit uiteraard in de minimumgespreksduur van drie minuten (6 frank), die Belgacom voor zonaal verkeer heeft ingesteld.Het belang van het verkeer met een zonale tarificatie neemt nog voortdurend toe. De stijging van de zonale omzet van Belgacom bedroeg vorig jaar ongeveer 12%, tegenover 4% van het bedrijf als geheel. De operator geeft daarvoor drie redenen:de nieuwe indeling van de tarificatiezones, die sinds september 1997 van kracht is en waarbij aangrenzende zones als zonale worden getarifeerd,de groei van Internet,het stijgend succes van de Comfortdiensten (zoals automatische oproepdoorschakeling). "Door de tariefverminderingen voor internationale gesprekken neemt ook het relatieve aandeel van de zonale gesprekken toe," voegt men er bij Belgacom fijntjes aan toe.Uiteraard vormt ook het toenemend Internet-gebruik een factor in de stijgende Belgacom-omzet uit zonaal verkeer. Hoe groot die factor is, weet Belgacom exact, omdat internauten inbellen op geïdentificeerde nummers. Belgacom bewaart echter nog altijd de confidentialiteit over dat cijfer, ongeacht de grote maatschappelijke relevantie ervan. Bij de mededeling van de resultaten eerder deze maand, verklaarde Belgacom dat zijn Skynet-filiaal met zijn 100.000 Internet-aansluitingen ongeveer 30% van de markt in handen had. Alle liberalisering ten spijt, blijft het moeilijk om van de Internet-factuur voor communicatie een stuk af te knijpen. "Zonaal blijven de prijzen gemonopoliseerd door Belgacom," vindt Freddy Michielsen. Er zijn twee uitzonderingen. Ten eerste: de kabelabonnees via TVD, Brutélé of Telenet (die eind vorig jaar 16.500 telefoonabonnees had en nog een onbekend aantal op zijn Internet-dienst). Ten tweede: de bedrijven die zich een directe verbinding met een alternatieve operator kunnen veroorloven. "Maar fiber-to-the-building is natuurlijk een gigantische investering," merkt Michielsen op. Colt Telecom, bijvoorbeeld, zegt bij navraag die stap te willen overwegen voor klanten met een maandelijkse trafiek van 100.000 tot 150.000 frank - met een voorkeur voor de 150.000 frank. Discrete kortingWie geen toegang heeft tot een alternatieve infrastructuur, moet het stellen met de volgende kortingschema's:Belgacom Club Classic en Belgacom Club Favorit, de formules voor particulieren, doen niets aan de kostprijs van het nationale verkeer. Belgacom Business Numbers richt zich tot kmo's, zelfstandigen en houders van een BTW-nummer. Ze kunnen 10% (extra) vermindering krijgen op hun verkeer naar tien gekozen binnen- of buitenlandse nummers. Ze betalen daarvoor een extra bijdrage van 100 frank per maand en per lijn. De tariefvermindering geldt voor oproepen naar geografische nummers, inclusief modems, maar er is geen korting voor verkeer naar Internet Service Providers. Zakelijke internauten wordt hier dus uitdrukkelijk een korting onthouden. Belgacom Business Connection bestaat al sinds oktober 1996. Als u ten minste 30.000 frank telefoonverkeer heeft - BTW en abonnementsgeld niet meegerekend - kan u voor ongeveer 900 frank per lijn en per jaar een keuze maken tussen een nationaal of een internationaal kortingschema, afhankelijk van het zwaartepunt in uw verbruik (zie dubbele tabel Internationaal schema en Nationaal schema op deze bladzijde). Hierbij geldt de reductie ook voor Internet-gebruik, verkeer naar gsm en speciale nummers. De vermindering kan gecombineerd worden met de korting op de Business Numbers en de Key Countries-korting, die 5%, 10% of 15% reductie geeft op twee gekozen landen. De mogelijkheid om de kortingen te cumuleren, maakt ze interessant. Het voordeel voor het zonaal verkeer blijft beperkt tot 6,5% à 10%. Hoewel ook dit tarief bedoeld is voor zelfstandigen en bedrijven, komt een particulier met een stevige telefoonfactuur hiervoor eveneens in aanmerking, zo melden de commerciële diensten van Belgacom. Telefonische inlichtingen en aanmelding op 0800/22.590 of faxen naar 0800/22.591. Belgacom Volume Discount Options (BVDO) is het kortingschema voor de werkelijk grote gebruikers. Zonaal geeft dit schema kleinere kortingen dan Business Connection, tenzij u meer dan zes miljoen frank per jaar zonaal uitgeeft. De maximumkorting op zonaal verkeer is 13,5%. Interzonaal zijn de reducties veel aanzienlijker. Ze gaan van 4% tot 18,5% (voor wie meer dan 100 miljoen frank communicatieverkeer heeft) en daar komt nog een standaard discount van 2% tot 12% bovenop voor zones waarin u 400.000 frank of meer uitgeeft. Als alternatief is er een selectieve korting, maar dat leidt ons te ver. Internationale kortingen kunnen voor supergrote klanten 50% bedragen. Ook interessant: in de Business Connection en BVDO-schema's worden alle bedrijven waarin u voor 51% participeert, als een groep gezien.HuurlijnenEcht zware Internet-gebruikers moeten uiteraard een huurlijn overwegen. Het break-evenpoint hangt af van de afstand tot aan de Internet-provider en van de gewenste bandbreedte. Volgende week, op 1 maart, voert Belgacom nieuwe tarieven voor huurlijnen in. De goedkoopste, lokale huurlijn blijft onveranderd op 6746 frank per maand, exclusief BTW, maar over het algemeen daalt de prijs van de digitale huurlijnen licht, terwijl de ouderwetse, analoge lijnen duurder worden. De daling is forser voor bredere pijpen. De installatiekosten gaan zelfs aanzienlijk omlaag. Voor 64-128 kbps-lijnen, bijvoorbeeld, dalen ze van 42.000 naar 25.000 frank. Over prijsveranderingen voor de bovengeschetste reductieschema's, waarop ook wordt gespeculeerd, verklaart perswoordvoerder Jan Margot van Belgacom dat er geen timing vastligt. Rest de vraag waarom Belgacom niet met zijn kortingschema's te koop loopt. "Je moet proberen alles zelf te weten te komen vooraleer je informatie kan krijgen. Ongelooflijk, maar waar," grijnst Bart Callewaert, zaakvoerder van PA Preisagentur West uit Bellegem (bij Kortrijk). Hij adviseert telecomgebruikers over manieren om hun uitgaven te verminderen. Consultant Michielsen haalt zijn schouders op: "Belgacom heeft geen proactieve commerciële politiek op dat punt, maar in een vrijemarkteconomie is het niet gebruikelijk dat een leverancier iedereen zomaar vertelt dat er goedkope prijzen zijn." Wel betreurt hij het grote verschil "tussen wat een officieel tarief genoemd wordt en wat de gebruiker finaal als prijs betaalt. Dat zet veel ondoorzichtigheid in de markt."Danielle Jacobs, directeur van Beltug, de belangengroep van grote telecomgebruikers, waarschuwt voor de keerzijde van kortingschema's: wie de vooropgestelde omzet niet haalt omdat hij halverwege het jaar van operator verandert, kan zich gedwongen zien de inmiddels genoten korting te moeten terugbetalen. Voegt Michielsen eraan toe: "Op dat gebied zijn klanten van Business Connection beter af: hun korting wordt berekend op basis van het gemiddelde uit de jongste twaalf maanden. Terugbetalen is er niet bij." BRUNO LEIJNSE