Het gebeurt geregeld dat toeristen op hun vakantiebestemming worden aangesproken door verkopers van timesharings of andere langdurige vakantieformules. Ze durven voorstellen te doen die te mooi zijn om waar te zijn. Bovendien beloven sommige verkopers allerhande cadeaus, gaande van een etentje tot een gratis verblijf. Als u zo'n aanbod krijgt, denk er dan goed over na voordat u erop ingaat.
...

Het gebeurt geregeld dat toeristen op hun vakantiebestemming worden aangesproken door verkopers van timesharings of andere langdurige vakantieformules. Ze durven voorstellen te doen die te mooi zijn om waar te zijn. Bovendien beloven sommige verkopers allerhande cadeaus, gaande van een etentje tot een gratis verblijf. Als u zo'n aanbod krijgt, denk er dan goed over na voordat u erop ingaat. Bij timesharing koopt u het recht om gedurende een aantal vaste weken per jaar een verblijf in een vakantiecomplex te gebruiken. De prijs die u daarvoor betaalt, hangt onder meer af van het aantal weken dat u ter beschikking hebt, van de periode van het jaar en van de ligging en de uitrusting van de accommodatie. Los van de eenmalige aankoopprijs betaalt u jaarlijkse kosten voor het onderhoud, het beheer, belastingen en verzekeringen. Die kosten kunnen flink oplopen, waardoor de investering heel wat minder interessant wordt. Sinds enkele jaren worden ook andere langdurige vakantieformules aangeboden. Daarbij koopt de consument bijvoorbeeld een aantal punten om een verblijf in een aantal vakantieclubs te betalen. Soms wordt het lidmaatschap van een club te koop aangeboden, waardoor de consument een grote korting krijgt op de prijs voor het verblijf. Omdat bij de verkoop van timesharing en vakantieformules voor lange duur geregeld misbruiken aan het licht zijn gekomen, geldt er een strenge wetgeving voor die formules. In andere Europese landen bestaan vergelijkbare regels. De Belgische wet kwam er in uitvoering van een Europese richtlijn. Koopt u een timesharing buiten Europa, dan geldt die regelgeving niet. U bent dan vaak minder beschermd. De verkoper is wettelijk verplicht u een informatieformulier te bezorgen. Wat daar moet instaan, hangt af van het product. Voor een timesharing moet in het formulier onder meer staan wie de verkoper is, welke rechten u krijgt, welke gemeenschappelijke voorzieningen er zijn en hoe u die kunt gebruiken. Het moet ook een beschrijving van het onroerend goed bevatten. Daarnaast moet worden vermeld welke kosten worden aangerekend. Neem die informatie grondig door voordat u op een aanbod ingaat. Als u met een verkoper in zee wilt gaan, moet er een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt. Daarin moet een aantal verplichte vermeldingen staan. Bovendien dient bij de overeenkomst een herroepingsformulier te zitten volgens het model dat in de wet staat. U kunt zich nog bedenken binnen een termijn van veertien kalenderdagen nadat u de overeenkomst hebt ondertekend of ontvangen. U hoeft daarvoor geen enkele reden op te geven en u bent geen schadevergoeding of kosten verschuldigd aan de verkoper. Gebruik het formulier dat u van de verkoper krijgt om de overeenkomst te herroepen. Stuur dat aangetekend naar de verkoper, binnen de opgelegde termijn. Als de verkoper u geen afzonderlijk herroepingsformulier heeft bezorgd, wordt de herroepingstermijn verlengd tot maximaal een jaar en veertien dagen. Bij vakantieproducten voor lange duur mag de verkoper geen eenmalige betaling vragen: u moet jaarlijks een schijf betalen. U kunt dat product elk jaar opzeggen zonder dat u een vergoeding verschuldigd bent. Stuur daarvoor binnen de veertien kalenderdagen na het betalingsverzoek een aangetekende brief aan de verkoper, waarin u de opzegging meedeelt. Bij de aankoop vertelt de verkoper vaak dat u de timesharing onbeperkt kunt ruilen met anderen, zodat u ook naar andere bestemmingen kunt reizen. Maar een ruil is niet altijd even eenvoudig. Bovendien kan die kosten met zich brengen. Er bestaan bedrijven die zogenaamd gespecialiseerd zijn in de wederverkoop van timesharing. Wees daar voorzichtig mee. De kans is niet onbestaande dat ze u een aanzienlijk bedrag als voorschot vragen en uiteindelijk niets doen. U bent dan uw voorschot kwijt. Gaat u in zee met een wederverkoper, zorg er dan voor dat u pas iets moet betalen als de timesharing opnieuw verkocht is. Er bestaan ook andere methodes om van timesharing af te raken. Kijk eerst na in de overeenkomst of er opzeggingsmogelijkheden zijn. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de maatschappij en probeer hen te overtuigen de timesharing kosteloos van u over te nemen. Bevat uw contract een clausule waarin staat dat de timesharing eindigt als u de jaarlijkse kosten niet betaalt, dan kunt u de betaling eventueel stopzetten. Hebt u een klacht in verband met een timesharing, dan kunt u terecht bij de Dienst Controle en Bemiddeling van de federale overheidsdienst Economie. U kunt online een klachtenformulier invullen. Gaat het om een aankoop in het buitenland, dan kunt u ook terecht bij het Europees Centrum voor de Consument. Uit een antwoord op een parlementaire vraag blijkt dat er in 2013 tweeëntwintig klachten van timesharingklanten waren, in 2012 achttien en in 2011 twaalf -- niet zo'n hoog aantal dus. De klachten gaan bijna uitsluitend over bedrijven die in het buitenland zijn gevestigd. Als u de volgende voorzorgen neemt, kunt u de risico's op een miskoop beperken. Ga niet in op een aanbod dat te mooi is om waar te zijn, en verlaat een verkoopsessie als u de minste twijfel hebt. Teken nooit meteen een overeenkomst, denk er over na. Vergelijk een aantal aanbiedingen. Ga na of alles wat u mondeling wordt beloofd, ook in het contract staat. Geef nooit uw kredietkaartnummer en betaal nooit op voorhand. Informeer u elders over het bedrijf en over het product, en vergelijk prijzen. Bekijk niet enkel de oorspronkelijke aankoopprijs, maar houd ook rekening met de jaarlijkse kosten en de reiskosten naar de accommodatie. JAN ROODHOOFT EN JOHAN STEENACKERSU kunt zich bedenken binnen een termijn van veertien kalenderdagen nadat u de overeenkomst hebt ondertekend.