In de serres van Koningshooikt is het aan het stomen, letterlijk. Hoe tuinbouwers oude wijsheid opnieuw tot leven brengen.
...

In de serres van Koningshooikt is het aan het stomen, letterlijk. Hoe tuinbouwers oude wijsheid opnieuw tot leven brengen.Eens om de drie jaar zetten tuinbouwers Paul Renders en Heman De Vos uit Koningshooikt de teeltgrond in hun serres onder stoom, een procédé dat hun vaders eveneens tuinbouwers al toepasten. "Het dient om de bodem te ontsmetten en zo te vrijwaren van bijvoorbeeld schimmels, " zegt De Vos. "We graven een buizenstel in de aarde en trekken het tegen 10 meter per uur door de bodem terwijl er stoom van 90 graden uit vrijkomt. "Het procédé moet de methylbromide vervangen waarmee de klassieke tuinbouw de bodem ontsmet. "Dat is een gif dat in Nederland al verboden is en binnenkort ook in België, " zegt Renders. "Het is zo giftig dat je gedurende 14 dagen je serre niet meer binnenmag. "Renders en De Vos tuinieren biologisch en zijn lid van de Belgische Biologische Organizatie (Bel Bi Or), die werkt onder het erkende label Biogarantie. "Om de rode spin of de witte vlieg die allebei op een maand tijd je gewassen kunnen vernietigen te bestrijden, zetten we hun natuurlijke vijanden uit, zoals roofmijten en sluipwespen. De klassieke tuinbouw zegt dat de chemische bestrijdingsmiddelen niet in de groenten terecht komen, maar de konsumenten geloven dat te gemakkelijk, " aldus De Vos. "Er is gewoon te weinig onderzoek. "Renders en De Vos hebben elk 7000 m² serres en hebben ieder 2 personeelsleden. Ze kweken sla en tomaten afgewisseld met komkommer en bloemkolen. "Bij intensieve teelt haal je 1000 frank omzet per m², " zegt De Vos. Een kilo tomaten kost bij De Vos op dit ogenblik 60 frank, bij de klassieke tuinbouwer betaal je 30 frank. "Maar als je de vervuiling, veroorzaakt door de klassieke tuinbouw, in de prijs zou doorrekenen, kost die tomaat in werkelijheid een veelvoud van 30 frank, " zegt Renders, die zichzelf evenwel niet vrijpleit : "Ook wij vervuilen, want we verbranden mazout voor de verwarming en voor de aanmaak van stoom. "Technologisch perfekt telen op substraat in plaats van aarde, uitgekiende bestrijdingsmiddelen maar ekonomisch aan de grond : dat is de paradoks van de klassieke tuinbouw, volgens Renders. "Ze moeten onder de kostprijs verkopen, kennen vernietigende konkurrentie vanuit Spanje. "De klassieke tuinbouwers mogen ook niet meer nadenken, volgens De Vos : "Hun deuren worden platgelopen door allerlei teeltadvizeurs. In de veiling zijn ze een nummer : uw waar afleveren en buiten, want ge staat in de weg. "De ineenstorting van de prijzen in de klassieke tuinbouw is een bedreiging voor de biologische tuinbouwers, volgens Renders : "We moeten oppassen dat, spreekwoordelijk, de mosselen de vis niet doen afslaan. Jullie zijn te duur, krijg ik wel eens te horen. Het is omgekeerd : de klassieke tuinbouwprodukten zijn te goedkoop. "PAUL RENDERS EN HERMAN DE VOS (BIOLOGISCHE TUINBOUWERS) "Technologisch perfekt maar ekonomisch aan de grond : de paradoks van deklassieke tuinbouw. "