DE BOUW.
...

DE BOUW.In de bouwsektor zijn er drie Fondsen. Het voornaamste is het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Werklieden. Daarnaast is er het Fonds voor Vakopleiding en het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne. Het FBZ Werklieden heeft een pakket taken die vastgelegd zijn door KAO's (de zuivere bestaanszekerheid) : uitkeringen voor werkloosheid, ziekte, arbeidsongevallen, brugpensioen, syndikale vorming enzovoort. Daarnaast zijn er wettelijke verplichtingen die het Fonds heeft overgenomen van de individuele werkgevers : hoofdzakelijk het vakantiegeld. Tenslotte een derde luik : de weerverlet- en getrouwheidszegels.Het Fonds Vakopleiding promoot opleidingen en geeft een premie bij vorming en opleiding van werklozen. Het Nationaal Actiecomité Veiligheid bestaat naast een studiedienst, uit 17 advizeurs die op de werven nagaan hoe men veiliger kan werken.De bijdragen aan het Fonds variëren naargelang van de aard van de onderneming van 28,4 % tot 33,9 % (waarvan het gedeelte zuivere bestaanszekerheid tussen 6,37 % en 9,87 %). Dat leverde in 1992/93 26,1 miljard frank op (zie tabel). In dat jaar ging er 24,6 miljard buiten, een overschot van 1,5 miljard. Een overschot dat volgens het FBZ gebruikt wordt om RVA-voorschotten te financieren. Ook '93/'94 zal overschot geven, dankzij een zachte winter en een aantrekkende ekonomie. "We hebben met het overschot het brugpensioen gefinancierd, en een bijdragevermindering doorgevoerd, " zegt Freddy Feys, gedelegeerd bestuurder Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf en ondervoorzitter van het FBZ. Bij de vorige KAO daalde de bijdrage met 1 %, nu met 0,62 %. "We waken er echter over dat het financieel evenwicht niet in gevaar komt. In '81-'84 heeft de krisis in de bouw 100.000 werkplaatsen doen verdwijnen. Het FBZ heeft toen een deficit opgelopen van 10 miljard frank, wat we konden wegwerken tegen '87 met een bijdrageverhoging van 3,86 % en een halvering van de vergoedingen. "Freddy Feys waarschuwt de regering : "Ze gooit bestaanszekerheid en wettelijk regime op één hoop. Het spel moet eerlijk gespeeld worden. De regering wil geld bij ons pakken omdat wij onze gelden goed beheren en zij slecht. We hebben trouwens ons deficit van 10 miljard ook zelf opgelost. "De administratiekosten van het FBZ worden volgens Feys streng geminuteerd, en zijn vergelijkbaar met de kosten van de RSZ.FREDDY FEYS (FBZ WERKLIEDEN BOUW) De regering moet het spel eerlijk spelen.