Een bezetting van zowat 249 dagen per jaar, 226 manifestaties waarvan de helft met een internationaal karakter, en bijna een miljard frank inkomsten dat terugvloeit naar Brussel : een positieve balans in 1994 voor Michel Rottiers. Sinds hij aan het hoofd staat van het Kongressenpaleis de "bunker" op de Kunstberg heeft dat centrum een mooie groei gekend. Aan het einde van de jaren '70 werden er maar 80 dagen per jaar manifestaties gehouden.
...

Een bezetting van zowat 249 dagen per jaar, 226 manifestaties waarvan de helft met een internationaal karakter, en bijna een miljard frank inkomsten dat terugvloeit naar Brussel : een positieve balans in 1994 voor Michel Rottiers. Sinds hij aan het hoofd staat van het Kongressenpaleis de "bunker" op de Kunstberg heeft dat centrum een mooie groei gekend. Aan het einde van de jaren '70 werden er maar 80 dagen per jaar manifestaties gehouden.Michel Rottiers, een 52-jarige jurist die aan de ULB studeerde, bracht zijn hele carrière al in overheidsdienst door. Hij startte bij het ministerie van Kultuur waar hij zich bezighield met de promotie van de jonge Belgische filmwereld. Geen wonder dus dat hij bij zijn aankomst in het Kongressenpaleis, vijftien jaar geleden, ook het Filmfestival in zijn kielzog meebracht. "In die tijd was het Kongressenpaleis niet echt rendabel. Het werd dikwijls gebruikt voor officiële ceremonies of herdenkingsplechtigheden en de helft van de tijd werd het gratis verhuurd. "Vandaag toont Michel Rottiers een budget dat in evenwicht is. Op het vlak van het beheer heeft hij zowat vrij spel. Al heeft die vrijheid toch haar grenzen : vorige week kwam federaal voogdijminister Michel Daerden tussenbeide om twee geplande meetings van het Vlaams Blok in het Kongressenpaleis te verbieden. "We hebben het statuut van een instelling met een autonoom beheer, we zijn verbonden met het ministerie van Wetenschapsbeleid dat belast is met bicommunautaire zaken, maar we beheren zelf onze middelen, " zegt Rottiers. Dankzij deze autonomie kon Michel Rottiers de instelling uitbouwen en nieuw leven inblazen. De helft van zijn bezoekers zijn mensen die deelnemen aan wetenschappelijke of medische kongressen.Eén van de motieven die Michel Rottiers de meeste voldoening geeft, is dat hij een toenadering met de Internationale Handelsbeurs van Brussel kon bewerkstelligen. Dat werd een jaar geleden konkreet vertaald in de vorm van een gemeenschappelijke brochure van de twee instellingen.Bewijzen genoeg waaruit blijkt dat het zakentoerisme voor Brussel heel wat geld in het laatje brengt : 80 % van de klanten van de Brusselse hotels zijn op zakenreis, terwijl 80 % van de kongressen die in ons land worden georganizeerd, in de hoofdstad worden gehouden. Dat vertegenwoordigt zowat 50.000 overnachtingen per jaar. "Ik denk dat we op de goede weg zijn. De politici zijn zich bewust geworden van het ekonomisch belang van het toerisme voor het gewest. "Na drie lustrums aan het hoofd van het Kongressenpaleis wil Rottiers er het bijltje nog niet bij neerleggen, zelfs al vragen zijn vijf kinderen veel van zijn tijd, zonder dan nog rekening te houden met zijn geliefd tijdverdrijf : antiekzaken bezoeken. Wat hem vooral na aan het hart ligt, is de verbouwing van de buurt waar hij werkt en waarvoor hij een grote passie voelt. "Men zou de tuin van de Kunstberg ophogen zodat het "muur"-effekt tussen de Albertine en het Koninklijk Paleis verdwijnt, " legt hij uit. "Zo zou dan ook de kapaciteit van het Kongressenpaleis met 6000 m² kunnen worden uitgebreid. De plannen bestaan, ze moeten alleen nog worden uitgevoerd. "MICHEL ROTTIERS (KONGRESSENPALEIS) "De politici zijn zich bewust geworden van het ekonomisch belang van het(zaken-)toerisme voor Brussel. "