We ontmoeten Alain Dehaze net nadat hij bekendmaakte dat chief financial officer (CFO) Bart GonnissenSolvus Resource Group verlaat. Na twaalf jaar dienst wordt hij op 1 maart 2003 opgevolgd door Rob Zandbergen, momenteel CFO bij CRM-onderneming SNT Group.
...

We ontmoeten Alain Dehaze net nadat hij bekendmaakte dat chief financial officer (CFO) Bart GonnissenSolvus Resource Group verlaat. Na twaalf jaar dienst wordt hij op 1 maart 2003 opgevolgd door Rob Zandbergen, momenteel CFO bij CRM-onderneming SNT Group. Gonnissen, jarenlang de rechterhand van Dehazes voorganger Michel Van Hemele, is niet het eerste topkaderlid dat bij de HR-dienstverlener de deur achter zich toetrekt. Vorig jaar zei Michel Van Hemele de groep vaarwel om Carestel te gaan leiden. Hij was een decennium lang het gezicht van het bedrijf geweest. Ook Daniël Van Cauteren, amper één jaar verantwoordelijk voor de activiteiten van Creyf's België, verliet in 2002 de groep. Er bestonden binnen de top meningsverschillen over de werking van het bedrijf. "Momenteel zoek ik voor de verschillende posten extern naar een opvolger," zegt Dehaze. "Dat geldt ook voor mijn vorige functie als manager van de internationale activiteiten van Creyf's. Ik wil me niet vastpinnen op een datum om die vacatures in te vullen, maar dat zal wel op korte termijn gebeuren." Momenteel wordt Solvus geleid door een group executive committee, met daarin naast Alain Dehaze ook HR-manager Herman Swinnen en - nog even - financieel directeur Gonnissen. Is dat niet wat weinig voor een bedrijf dat in 2001 een Europese omzet van 1,5 miljard euro haalde en meer dan 4000 vaste werknemers telt? "Aan de top werken inderdaad niet zoveel mensen," geeft Dehaze toe. "Maar er is niet alleen het group executive committee. We werken in Europa met zeventien managementteams die lokaal sterk verankerd zijn. Zo'n groot aantal is dat niet. Het is een traditie bij Solvus dat we over een sterke operationele organisatie beschikken. Daarnaast blijft decentralisatie belangrijk. Niet verwonderlijk als je in tien Europese landen actief bent waar de arbeidsmarkt telkens heel specifiek is. Je moet rekening houden met de culturele verschillen en met de zeer uiteenlopende wetgeving." Italië heeft bijvoorbeeld pas sinds 1999 een nieuwe wetgeving aangenomen. Vroeger was uitzendarbeid er verboden maar sinds de 'vrijmaking' van de markt is Solvus er in volle expansie. Ook Duitsland blijft een vraagteken met zijn weinig flexibele arbeidsmarkt, zegt Dehaze. "Bovendien ligt de penetratiegraad daar zeer laag, want de wetgeving laat ons bijna geen klassieke uitzendarbeid toe."18 overnames in 22 maandenSolvus heeft de voorbije jaren een enorme expansie gekend. De jongste 22 maanden werden maar liefst achttien overnames gerealiseerd. Nu wordt vooral aan consolidering gedacht. Solvus plant geen grote acquisities meer. "Maar als we opportuniteiten zien in gespecialiseerde branches zullen we die zeker niet laten liggen," aldus Dehaze. Het Nederlandse landmeetkundige bureau Geotec, dat Solvus vorig jaar overnam en onderbracht in de engineeringtak Innotiv, is dus voorlopig de laatste in een lange reeks. Een studie van KBC Securities leert dat Solvus tussen 1997 en 2002 maar liefst 560 miljoen euro heeft gespendeerd aan externe groei, waarvan bijna de helft werd gefinancierd door kapitaalverhogingen. Het belang van de overnames blijkt ook uit het grote bedrag dat onder de post goodwill staat ingeschreven. De goodwill (436 miljoen euro) stijgt boven het eigen vermogen van 350 miljoen euro uit. Er zijn echter weinig vaste activa in die sector, en overnameprijzen bestaan dan ook bijna volledig uit goodwill. Door de vele acquisities is de HR-dienstverlener uitgegroeid tot een topspeler in onder meer de uitzendbranche ( Creyf's, Content, Express Medical, Starjob). Solvus is de nummer vijf in Europa op het vlak van uitzendarbeid. In België bekleedt het een derde plaats, na Randstad en Adecco en net voor Vedior. Randstad haalt meer dan 20% marktaandeel, de andere spelers uit de topvier zitten rond de 13%. Naast uitzendarbeid is Solvus ook actief in detachering (Innotiv en Beaver), werving en selectie ( Creyf's Select), outplacement ( ADV Consult) en ICT-consultancy ( Bureau van Dijk). "Het is niet gemakkelijk om al die activiteiten op elkaar af te stemmen," aldus Dehaze. "Decentralisatie - waarbij we met mensen werken die de lokale markt goed kennen - is belangrijk, maar tegelijk zijn er meer en meer controlemechanismen nodig. Dat betekent onder andere een goed functionerende rapportering." Naast de integratie van de acquisities denkt Dehaze ook aan de stroomlijning van de verschillende merknamen. Decentralisatie is volgens Dehaze dus niet langer een heilige koe. En dat zal wellicht een van de krachtlijnen worden van het Masterplan 2005 dat over enkele maanden wordt voorgesteld. Dat masterplan wordt een handleiding voor Solvus om zijn positie in een slabakkende markt te versterken. Want wie in de branche van HR-diensten en zeker in de uitzendarbeid actief is, heeft weinig redenen tot optimisme. De uitzendsector heeft de crisis als eerste gevoeld. "Maar wij zullen er ook als eerste van profiteren wanneer de markt opnieuw aantrekt," zegt Dehaze. "Dan denk ik aan de uitzendarbeid, die toch 70% van de omzet uitmaakt." Ondertussen wil de topman van Solvus 2002 zo vlug mogelijk vergeten. De resultaten worden pas volgende maand bekendgemaakt, maar eind vorig jaar voorspelde Solvus al dat de bedrijfswinst in 2002 tussen de 40% en 45% lager zou uitvallen dan in 2001. Oorspronkelijk werd een cijfer van -30% genoemd. Het bedrijfsresultaat voor het eerste halfjaar van 2002 bedroeg maar 22,5 miljoen euro, een daling van 46,68%. Winstgevendheid blijft dus het grote probleem. Ook bij de omzetevolutie kunnen we vraagtekens plaatsen. Zonder de acquisities daalde de omzet in de eerste negen maanden met meer dan 3%. Maar ook de andere spelers kampen met problemen. Vedior verloor in het eerste halfjaar van 2002 11% van zijn omzet en realiseerde 51% minder winst. Adecco zette een vergelijkbaar resultaat neer. Randstad noteerde in het derde kwartaal van 2002 dan weer een winststijging van 12,7%. Geen agressieve prijspolitiek"Het was dus niet echt in ideale omstandigheden dat ik in oktober 2002 de fakkel van Michel Van Hemele heb overgenomen. Al kan ik niet genoeg herhalen dat we in alle landen beter presteren dan de marktevolutie. Frankrijk is daarop een uitzondering," zegt Dehaze. "Gelukkig ben ik heel goed vertrouwd met de markt en met het bedrijf. Toen ik hier in 2000 aankwam, was ik verantwoordelijk voor Creyf's Interim België en daarna voor de internationale uitzendactiviteiten." Dehaze ziet hier en daar tekenen dat het de goede kant uitgaat met de conjunctuur. "In november 2002 hebben we bijvoorbeeld in Frankrijk goede resultaten genoteerd. Voor de eerste keer in meer dan een jaar overigens." De vraag rijst of dat slechts een kortstondige conjunctuuropstoot is of het begin van een structurele verbetering, want de onzekerheid bij de opdrachtgevers blijft bestaan.Dehaze heeft het dan vooral over de algemene uitzendarbeid. Die markt is vroegcyclisch. "In die branche werken we met dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse contracten. Wanneer we over detachering van ICT'ers of ingenieurs spreken, is de conjunctuur van secundair belang. Daar werken we meestal op basis van langere contracten. We voeren dan opdrachten uit in het licht van grotere infrastructuurprojecten. Die worden niet zomaar stopgezet."Die gespecialiseerde diensten hebben er ook voor gezorgd dat Solvus nooit tot een agressieve prijspolitiek is overgegaan, zoals Adecco dat jaren geleden heeft gedaan. Dehaze: "Adecco was in de belangrijkste landen de nummer één of twee geworden. Alleen in België en Nederland was dat niet het geval, en dus werd hier een heel agressieve politiek gevoerd: er moest volume gedraaid worden. Wij hebben niet die ambitie. Bij Solvus willen we meer in de diepte werken." Dehaze geeft de wervingspoot Creyf's Select als voorbeeld. "Maar we gaan ons boekje niet te buiten," benadrukt hij. "Werving en selectie gaat niet verder dan het middelmanagement. We zijn geen koppensnellers." Niet bezorgd om beurskoersIn afwachting van een hernemende markt gaat Dehaze op zoek naar synergieën. Daarin speelt Bureau van Dijk (BvD), dat in 2001 werd overgenomen, een cruciale rol. Dehaze: "We hebben Bureau van Dijk misschien niet op het juiste moment overgenomen. De markt zat toen op een piek. Maar het is te vroeg om daaruit een conclusie te trekken. De acquisitie van Bureau van Dijk was een goede zaak, omdat ze zowel voor interne als voor externe synergieën heeft gezorgd. BvD is een van onze leveranciers op het vlak van interne toepassingen, zoals intranet. Extern sluit het aan bij ons detacheringbedrijf Beaver. BvD levert de informaticatoepassingen, Beaver de mankracht. Met gunstiger marktomstandigheden moeten we daar optimaal voordeel uit halen."Die slabakkende markt is niet het enige probleem voor Dehaze. De beurskoers van Solvus is al een tijdje in vrije val. Begin 2002 was het aandeel nog meer dan 20 euro waard, nu draait het rond de 7 euro. "Alle aandelen in de uitzendsector hebben het moeilijk," zegt Nathalie Sierens van KBC Securities. "Dat het aandeel laag staat, heeft te maken met het hoge risicogehalte van de cyclische uitzendsector." Een bijkomende negatieve factor is onduidelijkheid over het management. Toen Van Hemele vertrok, kreeg het aandeel een klap van 35%. En toen op 15 januari 2003 bekend raakte dat ook Gonnissen Solvus verliet, sloot het aandeel meer dan 3% lager af. Dehaze is persoonlijk niet echt bezorgd over de zwakke beurskoers: "Wat nu voor mij telt, zijn resultaten. Als die goed zijn, dan volgt de beurskoers vanzelf." Het is echter niet zeker dat het Solvus-aandeel direct zal profiteren van een snel aantrekkende uitzendmarkt. In de ogen van veel analisten geldt het bedrijf nog altijd als een nichespecialist. Als het weer beter gaat met de economie zal de vraag vooral komen vanuit de gewone uitzendarbeid. Specialisten zullen dus iets later profiteren van het economische reveil en daar wordt ook Solvus bij gerekend. Een andere niet te verwaarlozen factor is referentieaandeelhouder Ackermans & van Haaren, voor circa 40% eigenaar van Solvus. Het is een publiek geheim dat het niet altijd boterde tussen Michel Van Hemele en de top van Ackermans & van Haaren. Zijn de relaties nu verbeterd? "Ik ga niet in op geruchten," zegt Dehaze. "De relatie met Ackermans & van Haaren is zeer goed. Het is trouwens vreemd dat iedereen de mond vol heeft over één aandeelhouder, terwijl er nog 60% andere zijn. Maar nogmaals, Solvus en zijn referentieaandeelhouder zitten op dezelfde golflengte." We zien Dehaze dus niet vlug vertrekken bij Solvus. Hij had nochtans een reputatie van jobhopper opgebouwd. Zowel bij Henkel als bij ISS was hij nooit lang in dezelfde functie aan de slag. Dehaze: "Men vertelt over mij dat ik het hoogstens drie jaar op dezelfde stoel volhoud. Dat klopt inderdaad voor mijn vroegere werkgevers, maar niet bij Solvus. Dat ik dus vlug uitgekeken zou zijn op een functie, is een mythe." Alain Mouton [{ssquf}]alain.mouton@trends.bewww.trends.be vindt u meer informatie over de overnames die Solvus de voorbije drie jaar heeft gedaan.Op Het is niet zeker dat het Solvus-aandeel direct zal profiteren van een snel aantrekkende uitzendmarkt."Ik een jobhopper? Dat ik vlug uitgekeken zou zijn op een functie, is een mythe."(Alain Dehaze)