Sinds het aantreden van Koen Maerevoet (51) als managing partner, een jaar geleden, is KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs grondig veranderd. In april schaften de juristen van KPMG zich een toga aan. Hun advocatenkantoor K law werkt nauw samen met KPMG. Zo zijn de multidisciplinaire praktijken met advocaten na een verbod van de balie terug van weggeweest.
...

Sinds het aantreden van Koen Maerevoet (51) als managing partner, een jaar geleden, is KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs grondig veranderd. In april schaften de juristen van KPMG zich een toga aan. Hun advocatenkantoor K law werkt nauw samen met KPMG. Zo zijn de multidisciplinaire praktijken met advocaten na een verbod van de balie terug van weggeweest. KOEN MAEREVOET. "Neen. De klant kiest zelf zijn advocaat. K law wordt weliswaar bemand met gewezen medewerkers, maar het is alleen een kostenassociatie. Hun advocaten opereren volledig onder de eigen deontologie en voeren een onafhankelijke koers van KPMG." MAEREVOET. "Zeer zeker, en wel in de positieve zin. Zelfs zonder dwingende regels beginnen de belastingconsulenten zich steeds meer als een afzonderlijke entiteit op te stellen. Vroeger werden de klanten van de bedrijfsrevisor bijna automatisch doorgestuurd om belastingadvies bij de KPMG-collega's. De fiscale adviseurs zijn zich bewust dat ze als ondernemers klanten moeten werven. Dat is een grote mentale ommezwaai. Traditionele belastingconsulenten zitten veel liever achter hun bureau om een complex en beklijvend fiscaal advies uit te schrijven. Nu moeten ze plots de baan op. Met succes, overigens. Onze omzet steeg vorig jaar met 11 procent. Dat is een van de dingen die me het meest is meegevallen, dat heel de ploeg bereid is zich snel aan de gewijzigde marktsituatie aan te passen." MAEREVOET. "We moeten waakzaam blijven. Het is niet voldoende dat er een keer een fundamentele mental shift werd gemaakt. De organisatie moet zich voortdurend aanpassen en niet tevreden zijn met wat we al bereikt hebben." MAEREVOET. "Ik heb er een dubbel gevoel bij. De maatregelen brengen mee dat heel wat buitenlandse investeerders België links laten liggen en dus niet langskomen voor advies. Maar het klopt dat maatregelen als de nieuwe ' thin cap rule' (de beperking van de intrestaftrek tussen groepsvennootschappen) heel wat vragen opwerpen, ook al omdat ze niet altijd duidelijk geformuleerd zijn." H.B."Heel de ploeg is bereid zich snel aan de gewijzigde marktsituatie aan te passen "