De dagelijkse ochtendvergadering met het kabinet van Europees Commissievoorzitter Manuel Barroso is langer uitgelopen dan verwacht als we Koen Doens (45) één jaar na zijn aanstelling als hoofd van de Woordvoerderdienst van de Europese Commissie om een terugblik vragen. Het zijn hectische dagen voor de communicatiedienst in volle debatten over het Europese competitiviteitspact, de situatie in Libië en de kernramp na de aardbeving in Japan. Doens leidt sinds vorig jaar het team van een honderdtal medewerkers in de persdienst van de EU-commissie. ...

De dagelijkse ochtendvergadering met het kabinet van Europees Commissievoorzitter Manuel Barroso is langer uitgelopen dan verwacht als we Koen Doens (45) één jaar na zijn aanstelling als hoofd van de Woordvoerderdienst van de Europese Commissie om een terugblik vragen. Het zijn hectische dagen voor de communicatiedienst in volle debatten over het Europese competitiviteitspact, de situatie in Libië en de kernramp na de aardbeving in Japan. Doens leidt sinds vorig jaar het team van een honderdtal medewerkers in de persdienst van de EU-commissie. KOEN DOENS (EU-COMMISSIE). "Mensen en bedrijven voelen de crisis, en meer dan ooit wordt de Europese Unie dan een gemakkelijke schietschijf. De grote uitdaging was dus: aantonen dat Europa werkt, dat de EU de pijnlijke gevolgen van de crisis voor de individuele lidstaten heeft beperkt en ze een mogelijk IJsland-scenario heeft afgewend. In crisistijden komen ook meer vragen over de prijs die betaald moet worden voor Europa. De rijkere landen stellen de solidariteit en transfers ter discussie, terwijl landen in moeilijkheden Europa verwijten hen tot ondraaglijke soberheid te dwingen." DOENS. "In goede tijden was dat al een hele klus, nu nog meer. Met de woordvoerders proberen we daarom duidelijk te maken dat we het afgelopen jaar, mede door de crisis, grote stappen hebben gedaan naar beter economisch bestuur in de Unie, dat Europa de uitdagingen aankan en dat kredietverlenende landen al te gemakkelijk lijken te vergeten dat ze ook heel wat baat hebben bij de interne markt van 500 miljoen consumenten." DOENS. "Minder eurocentrisch communiceren is de prioriteit. Dat betekent eerst en vooral het eurocratische taalgebruik bijschaven. Europese ambtenaren communiceren spontaan vanuit een eigen codetaal: ze spreken routineus over 'EU-semesters', 'Europe 2020', 'annual growth surveys'. Ik wil werk maken van een communicatie in mensentaal om voor het publiek zo helder mogelijk te maken wat de Europese instellingen doen: minder het accent leggen op onze eigen bekommernissen en meer op wat beleidsbeslissingen concreet betekenen voor de burgers en de bedrijven. Maar de tanker in die richting bijsturen, is zeker een werk van lange adem." DOENS. "De hele persdienst valt onder de directe verantwoordelijkheid van de Commissievoorzitter met wie ik bijna dagelijks vergader. Het gaat om beleidsvorming, het draait dus ook om 'politiek'. In mijn huidige job gaat het om informeren, debatteren, argumenteren en dus ook om overtuigen. Zoals in de diplomatie, maar niet langer bilateraal door de positie van België over te brengen. Ik richt mij nu met mijn ploeg tot de media van de 27 lidstaten." E.B."Ik wil het eurocratische taalgebruik bijschaven en duidelijk maken dat Europa degelijk werkt"