De bank-verzekeraar ING heeft een principeakkoord bereikt met de Europese Commissie over een herstructureringsplan. Dat plan is een voorwaarde om van Europa goedkeuring te krijgen voor de staatssteun die ING tot twee keer toe mocht ontvangen. Meest in het oog springend in dat plan is de verkoop van de verzekeringsactiviteiten, al is dat voor ING geen al te vreselijk offer.
...

De bank-verzekeraar ING heeft een principeakkoord bereikt met de Europese Commissie over een herstructureringsplan. Dat plan is een voorwaarde om van Europa goedkeuring te krijgen voor de staatssteun die ING tot twee keer toe mocht ontvangen. Meest in het oog springend in dat plan is de verkoop van de verzekeringsactiviteiten, al is dat voor ING geen al te vreselijk offer. Wat betekent het plan voor ING Life & Non-Life Belgium, de Belgische verzekeringspoot van de ING Groep? Ook in ons land worden de bancaire en verzekeringsactiviteiten van ING volledig van elkaar gescheiden, uiterlijk tegen eind 2013. Erik Dralans, voorzitter ING België: "Een grote impact zal dat niet hebben. Verzekeringsproducten zullen verkocht blijven worden via de bankkantoren van ING, wat er ook gebeurt met ING Life & Non-Life. Voor de consument verandert er dus niks, ook niet op lange termijn. Alleen is het zo dat het profiel van de ING Groep ingrijpend verandert: van bank-verzekeraar naar pure bank." De vakbonden zijn er in eerste instantie nogal gerust op. Op iets langere termijn knaagt echter de onzekerheid bij ING Life & Non-Life Belgium. "Vroeger was ING bank steevast onze eerste gesprekspartner voor de commercialisering van onze verzekeringsproducten", zegt Erwin Veestraeten van LBC-NVK. "Die comfortzone zijn we nu kwijt." Het personeel reageert eerder gelaten, volgens de vakbondsman. Hij verwijst naar 2007. Toen heeft ING België een deel van zijn verzekeringsactiviteiten verkocht aan P&V-dochter Vivium, en dat zit nog vers in het geheugen. "Ik kan me voorstellen dat goede werkkrachten momenteel zeer vatbaar zijn voor opportuniteiten die andere verzekeraars hun bieden. Ook nieuwe klanten die een verzekering willen afsluiten, zitten misschien met vragen", zegt Bart De Bondt, tot mei dit jaar CEO van ING Life & Non-Life Belgium. Mogelijke toekomstscenario's voor ING Life & Non-Life Belgium? Analist Dirk Peeters van KBC Securities acht het bedrijf een aantrekkelijke overnameprooi, die nog aantrekkelijker zou worden in pakket met de Nederlandse en Luxemburgse verzekeringsactiviteiten van ING. Een mooie bruid voor Franse financiële instellingen, denkt Peeters. De Franse verzekeringsgroep Axa bijvoorbeeld is een van de weinige overblijvende spelers die nog een overname kunnen en mogen doen van Europa. Hallo Axa? "Een reactie is momenteel niet opportuun." Analist Jaap Meijer van Evolution Securities denkt dan weer dat alle verzekeringsactiviteiten van ING Groep in hun geheel naar de beurs zullen worden gebracht, "waarschijnlijk in de loop van volgend jaar". Vraag is of de drastische beslissingen bij ING ook andere bank-verzekeraars aan het denken zet. Zal bijvoorbeeld ook Dexia onder druk van Europa afscheid nemen van zijn Belgische verzekeringsactiviteiten? Die kans is vrij groot, gezien de omvangrijke staatssteun die Dexia gekregen heeft en omdat het kernmetier van Dexia de financiering van lokale overheden is. Maar de onderhandelingen met de Europese Commissie over het herstelplan lopen nog volop. De kans dat KBC opgesplitst wordt is kleiner, omdat KBC steeds een pittige prijs betaalde voor de staatssteun, en omdat de onderhandelingen met Europa vlotter verlopen dan tussen ING en Europa. KBC wil ook zijn bank-verzekeraarmodel niet opgeven, noch in België, noch op de tweede thuismarkt van Centraal- en Oost-Europa. "Elk bedrijf is anders, en moet voor zichzelf de diagnose stellen", zegt Erik Dralans van ING België. Arnoud Boot, hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Amsterdam: "De logica achter het bank-verzekeraarmodel vervaagt. Bedoeling was dat de verzekeringsactiviteiten een grotere stabiliteit zouden bieden aan het bankwezen, maar dat is in deze crisis niet gebeurd. Blijft over: het argument om via het bank-verzekeraarmodel aan kruisverkoop te doen. Maar een verzekeraar kan toch net zo goed een distributieakkoord sluiten met een bank? Als je een glas melk wil, hoef je de hele koe niet te kopen." Bij ING zijn de verzekeringsactiviteiten in elk geval al jaren een punt van discussie. Veelzeggend is dat Jacques de Vaucleroy - het gezicht van de verzekeringspoot van de groep - begin deze week liet weten te zullen opstappen. "De laatste jaren zitten er steeds minder echte verzekeraars aan de top bij ING", zegt een betrokkene. "Het accent van de groep kwam almaar duidelijker op het bankieren te liggen, maar dat werd tot voor kort altijd met klem ontkend." C.D.C. / D.K.