Nog voor de terreuraanslagen van 11 september kwamen ongeveer tweehonderd KMO-leiders uit diverse industriële sectoren bij Agoria tot de conclusie dat de economische terugval ruimte schept voor introspectie en zelfevaluatie. In de groeijaren kon dat moeilijk. KMO's hadden de handen vol met de invulling van bestellingen. Er was nauwelijks tijd om zich te bezinnen over wat nu precies de kerntaken waren, wat kon worden uitbesteed en met wie het bedrijf scheep kon gaan. "Nauwelijks 5% kon tijd vrijmaken om na te denke...

Nog voor de terreuraanslagen van 11 september kwamen ongeveer tweehonderd KMO-leiders uit diverse industriële sectoren bij Agoria tot de conclusie dat de economische terugval ruimte schept voor introspectie en zelfevaluatie. In de groeijaren kon dat moeilijk. KMO's hadden de handen vol met de invulling van bestellingen. Er was nauwelijks tijd om zich te bezinnen over wat nu precies de kerntaken waren, wat kon worden uitbesteed en met wie het bedrijf scheep kon gaan. "Nauwelijks 5% kon tijd vrijmaken om na te denken over waar ze binnen drie jaar willen staan, terwijl 40% van de aanwezigen op onze Zomeruniversiteit de noodzaak ervan aanvoelde," zegt Karel Uyttendaele, manager informatie- en communicatietechnologie (ICT) bij Agoria. De bedrijfsleiders beseffen dat de aanmaak van nieuwe concurrentiële producten steeds complexer wordt in de ontwerpfase, bij de productie en op het gebied van logistiek en distributie. "Alleen kunnen we het niet meer aan," luidde het. Dus pleiten ze voor meer intersectorale samenwerking: textiel met chemie, bouw met metaal enzovoort. Vroeger dachten KMO's: "Wat we zelf doen, doen we beter." Nu weten ze: "Wat we samen met anderen doen, doen we sneller." De combinatie van flexibiliteit en efficiëntie van kleinschaligheid, met de schaalvoordelen van netwerken, dáár gaat het om. Zonder dat KMO's in de dwangbuis van een fusie moeten kruipen.Maar om dat waar te maken, is er een krachtige ICT-infrastructuur nodig. Breedbandkabel of ADSL zijn intussen alomtegenwoordig, maar KMO-land België heeft driemaal meer ICT-specialisten nodig dan de 2500 die jaarlijks afstuderen. De nieuwe softwareprogramma's die KMO's nodig hebben, zijn relatief eenvoudig, maar de mankracht ontbreekt. Affiches op Brusselse trams om meer vrouwelijke informaticastudenten aan te trekken, sluiten aan bij de Agoria-campagne die het ICT-aanbod op korte termijn moet verhogen. "ICT'ers zijn absoluut nodig om software-aanpassingen te doen, waarmee KMO's hun troeven kunnen combineren met de kracht van een netwerk," zegt Uyttendaele. De Duitse poging om via een soepeler vergunningsbeleid Indiase IT'ers te lokken, mislukt. Het gros van het werk zal hoe dan ook door informatici moeten gebeuren die vertrouwd zijn met onze KMO-cultuur.Samen met het VBO en de andere sectorfederaties bekijkt Agoria hoe de bijscholing van informatici kan worden opgevoerd. 200.000 KMO's en 700.000 zelfstandigen wachten immers op betaalbare oplossingen voor de netwerkeconomie.E.B.De flexibiliteit van kleinschaligheid combineren met de schaalvoordelen van netwerken: daar gaat het om voor KMO's.