België is naast Spanje het enige land ter wereld dat zowel een corporategovernancecode voor beursgenoteerde als voor niet-beursgenoteerde bedrijven heeft. Aan codes dus geen gebrek in België, maar de toepassing ervan laat soms te wensen over.
...

België is naast Spanje het enige land ter wereld dat zowel een corporategovernancecode voor beursgenoteerde als voor niet-beursgenoteerde bedrijven heeft. Aan codes dus geen gebrek in België, maar de toepassing ervan laat soms te wensen over. Nochtans wordt de nieuwe code-Buysse, die vorige week werd voorgesteld, algemeen omschreven als een zeer nuttig instrument. De aanbevelingen voor deugdelijk bestuur in niet-beursgenoteerde ondernemingen getuigen van gezond verstand, ambitie en durf. Zo wil de code-Buysse II de rol van externe adviseurs en bestuurders in niet-beursgenoteerde bedrijven vergroten en wordt voor het eerst expliciet op de plichten van de aandeelhouders gewezen. Dat moet behoorlijk vooruitstrevend klinken in de oren van kmo's en familiebedrijven die gewoon zijn de controle en de beslissingsmacht in eigen handen te houden. Het moge duidelijk zijn dat onze leidende klasse bedrijfsleiders, onder leiding van Herman Daems en baron Paul Buysse, het belang van corporate governance inziet en recht doet. Maar liggen de Vlaamse kmo's er wakker van? Uit gesprekken met zakenadvocaten en ondernemers blijkt dat de eerste code-Buysse al bij al weinig concreets heeft opgeleverd. De code maakte kmo's wel bewust van het bestaan van corporate governance, maar dat heeft niet geleid tot een doorgedreven implementatie van de aanbevelingen. De stap naar een actieve raad van bestuur is voor veel kmo's een brug te ver. Onder meer daarom zet de code-Buysse II in op een tussenstap: de installatie van een raad van advies. Bovendien is de code-Buysse vrijblijvend, veel vrijblijvender dan zijn tegenhanger voor beursgenoteerde bedrijven. Het staat de niet-beursgenoteerde bedrijven immers volledig vrij om te beslissen of ze de aanbevelingen opvolgen. Er is geen comply or explain-principe, geen druk van internationale aandeelhouders of van de markt, hoogstens de lokale bankier of een plaatselijke journalist die aandringt op meer professionalisme en transparantie. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen. De financiële crisis maakt dat er veel minder kapitaal beschikbaar is en dat de banken veel terughoudender zijn om kredieten toe te staan. Het zou kunnen dat zij zich bij de evaluatie van kredietdossiers meer laten leiden door indicaties van goed ondernemings- bestuur. Daarom is het belangrijk om de zaken heel pragmatisch te benaderen. Ook kleine en middelgrote ondernemingen moeten beseffen dat corporate governance een troef is, iets dat ervoor kan zorgen dat je beter gewapend bent op de lange termijn, een instrument dat duurzame winstgevende groei kan genereren. Kortom, de code-Buysse II bevat principes die eigenlijk elke ondernemer zou moeten toepassen. Als het echter klopt dat deugdelijk bestuur een werk van lange adem is en dat er vooral een mentaliteitswijziging nodig is, dan willen we iedere bedrijfsleider het volgende aanraden: hang de code boven uw bed, lees en herlees hem minstens een paar keer per jaar, en maak er werk van. Briefing Code-Buysse II zal weinig verschil maken, blz. 16Door Patrick ClaerhoutOok kleine en middelgrote ondernemingen moeten beseffen dat corporate governance een troef is.