Het officiële tarief van de vennootschapsbelasting is 33,99 procent, maar in de praktijk betalen bedrijven zelden zoveel.
...

Het officiële tarief van de vennootschapsbelasting is 33,99 procent, maar in de praktijk betalen bedrijven zelden zoveel. "Bedrijven moeten niet doen alsof de staat hen de voorbije jaren heeft uitgeperst als citroenen", zegt Koen Meesters, fiscaal adviseur van de studiedienst van het ACV. "Door allerlei kortingen en aftrekken is het reële belastingtarief volgens de statistieken van vicepremier Didier Reynders (MR) gezakt van 19,9 procent in 2001 tot 11,8 procent in 2009. Dat is een historisch dieptepunt." Uit analyse van de GeoTop komt de denktank VKW Metena voor alle bedrijven tot een effectieve aanslagvoet van 18,5 procent. Daarin zitten wel de belastingen op wagens, registratierechten, niet-aftrekbare btw, accijnzen, enzovoort (code 640/8 van de jaarrekening). "Dat is veel lager dan het officiële tarief van 33,99 procent, maar nog altijd meer dan het gemiddelde in de eurozone (17,8 %)", zegt auteur Kris Boschmans. "Niet elke onderneming kan evenveel genieten van de diverse aftrekmogelijkheden in onze complexe fiscaliteit. In plaats van de geplande verhoging van de vennootschapsbelasting pleit VKW Metena voor een sterke vereenvoudiging van het fiscaal stelsel, in combinatie met een algemene tariefverlaging naar 18 procent." Die percentages verbergen wel een groot verschil in belastingdruk tussen grote en kleine bedrijven (zie grafiek Werkelijke belastingdruk). Volgens de statistieken van de federale overheidsdienst Financiën betalen kmo's gemiddeld 21 procent en grotere ondernemingen slechts 11,1 procent. De multinationals uit de steekproef van VKW Metena betalen nog geen 5 procent. Volgens het Financieel Actie Netwerk (FAN) betalen de 500 vennootschappen met de grootste winsten (vóór belastingen) in ons land gemiddeld amper 3,76 procent belastingen. De top 500 van ondernemingen met de meeste werkgelegenheid betaalt gemiddeld 18 procent. Als gevolg van de fiscale optimalisatietechnieken ligt de fiscale druk op multinationals inderdaad lager, maar volgens Joep Konings, professor economie aan de KU Leuven, compenseren ze dat op andere gebieden. "Die multinationals creëren extra welvaart in vergelijking met een gewoon bedrijf", zegt hij. "Ze zorgen niet alleen voor directe werkgelegenheid, ze zuigen ook andere bedrijven - toeleveranciers - aan, waardoor clusters ontstaan. Denk maar aan de chemiepoot in de Antwerpse haven of de biotechnologievallei in Gent. Ze zorgen ook voor kennisoverdracht. Veel werknemers van multinationals stappen na een interne opleiding met een pak bagage over naar een andere vennootschap. Zij zijn met andere woorden de motor van onze economie." Bovendien kan een klein percentage een groot bedrag verbergen. Uit de databank van de KU Leuven blijkt dat 20 procent van de bedrijven ongeveer 90 procent van de totale vennootschapsbelasting betaalt. "Grote ondernemingen creëren veel toegevoegde waarde", legt Konings uit. " Zo dragen zij meer bij aan de schatkist."