SCHOLIEREN DIE BETOGEN voor het klimaat betogen tegen hun eigen welvaart. Hun slimme telefoons groeien niet aan de bomen, maar vergen de ontginning van zeldzame metalen en wereldwijde ketens van productie en distributie. Hun internet en hun moderne gadgets vreten massaal elektriciteit, die ook wordt opgewekt in energiecentrales die broeikasgassen uitstoten. Hun reisjes en hun zomerfestivals zijn één grote klimaataanval. En dan zwijg ik nog over de hardnekkigheid van roken onder jongeren, zowat het meest vervuilende en schadelijke wat je als mens kunt doen.
...