"De kleinschalige waterzuiveraars worden geboycot." Marc Daelemans, gedelegeerd bestuurder van Pure uit Puurs, windt zich op. De ex-militair neemt het niet langer dat de betonlobby de werkgroep over kleinschalige waterzuivering van Vlario - een vzw van openbare besturen, studiebureaus, aannemers en toeleveringsbedrijven uit de watersector - domineert. Het dagelijks bestuur weigert de voorstellen van de...

"De kleinschalige waterzuiveraars worden geboycot." Marc Daelemans, gedelegeerd bestuurder van Pure uit Puurs, windt zich op. De ex-militair neemt het niet langer dat de betonlobby de werkgroep over kleinschalige waterzuivering van Vlario - een vzw van openbare besturen, studiebureaus, aannemers en toeleveringsbedrijven uit de watersector - domineert. Het dagelijks bestuur weigert de voorstellen van de groene producenten op de agenda te plaatsen. "Ondemocratisch en onwettig," aldus Daelemans. In september start de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met steun van Vlario een sensibiliseringscampagne om de rioleringsgraad in Vlaanderen op te trekken van 73% naar 90%. Daarvoor heeft de Vlaamse regering het Rio Plus-project opgezet en zo'n 200 miljard frank uitgetrokken, aldus Daelemans: "Dit betekent gemiddeld zo'n 200.000 frank per woning. Nochtans bieden kleinschalige waterzuiveringsstations een veel goedkopere oplossing. Bovendien verwoesten bijkomende buizen het landschap, zorgen voor een verdroging van de onderliggende waterlagen en leiden tot overstromingen in de winter." Daarom dringt Pure aan op alternatieve waterzuivering. Daelemans: "In de eerste plaats moeten de effluentnormen ( nvdr - de normen voor het gezuiverde water) voor kleinschalige en grootschalige stations worden gelijkgesteld. Nu kan elke wegenbouwer of grondwerker op deze aanbestedingen inschrijven, zodat de echte biologische systemen uit de boot vallen wegens te duur. Zo bouwt men onefficiënte installaties, waardoor de overheid verkeerdelijk tot de conclusie zou kunnen komen dat kleinschalige installaties niet goed werken. Door de invoering van strenge criteria vervalt dit argument." De gedelegeerd bestuurder van Pure vraagt ook een uitbreiding van de subsidieregeling. Sinds einde 1996 krijgen gemeenten, die stations van minder dan 500 IE (inwonersequivalenten, de meeteenheid voor de omvang van een zuiveringsstation) bouwen, tot de helft terugbetaald. Daelemans: "Wij zouden dit maximum graag optrekken naar 2000 IE. Installaties van deze orde van grootte zijn economisch gezien veel rendabeler. Ten slotte willen wij het afval- van het regenwater afkoppelen. Klassiek belandt schoon regenwater in de installaties, zodat de bacteriën wegspoelen en er geen zuivering meer kan plaatsvinden."