De werknemer moet wel zijn baas vooraf inlichten. Een mondelinge mededeling volstaat meestal. In sommige gevallen moet d...

De werknemer moet wel zijn baas vooraf inlichten. Een mondelinge mededeling volstaat meestal. In sommige gevallen moet de werknemer een bewijsstuk aan de werkgever voorleggen. Het loon wordt alleen betaald wanneer de werknemer op die dag ook echt zou hebben gewerkt. Een klein verlet dat in de vakantieperiode van de werknemer valt, geeft geen recht op loon. Ook bij ziekte of op een normale dag waarop niet gewerkt wordt, vervalt het recht op klein verlet.Melanie De VriezeEen werknemer die trouwt op vrijdag, maar deeltijds werkt op maandag, dinsdag en donderdag, heeft geen recht op klein verlet.