"De microbe kreeg ik via mijn grootvader te pakken. Die restaureerde onder meer molens en allerlei pottenwerk," vertelt Eric Mertens van de interieur- en restauratie-onderneming Sfinx uit Mol. Hij richtte de bvba op in 1984, samen met zijn vrouw Mia Lowette. Eerder volgde hij, gedurende een zevental jaar, diverse technische restauratie-opleidingen in Frankrijk, Engeland en Italië. Mia Lowette heeft een opleiding interieur en decoratie in Gent achter de rug.
...

"De microbe kreeg ik via mijn grootvader te pakken. Die restaureerde onder meer molens en allerlei pottenwerk," vertelt Eric Mertens van de interieur- en restauratie-onderneming Sfinx uit Mol. Hij richtte de bvba op in 1984, samen met zijn vrouw Mia Lowette. Eerder volgde hij, gedurende een zevental jaar, diverse technische restauratie-opleidingen in Frankrijk, Engeland en Italië. Mia Lowette heeft een opleiding interieur en decoratie in Gent achter de rug. "Onze onderneming specialiseerde zich aanvankelijk in de restauratie van hout in alle vormen: kasten, parketten, poorten, gebinten enzovoort," zegt Eric Mertens. "Daarnaast legde mijn vrouw zich toe op de kleinere decoratievoorwerpen zoals schilderijen, porselein, koper en zilver. Na enkele jaren voerde Sfinx ook grotere bouwprojecten uit. Wij hebben het bedrijf dan ook onderverdeeld in een afdeling Bouw, onder mijn leiding, en een afdeling Interieur, die Mia voor haar rekening neemt. Bovendien houden wij nog een antiekwinkel open." Sfinx telt vijf vaste en een dertigtal externe medewerkers.De hoofdactiviteit van Sfinx vandaag is het conserveren en restaureren van panden in historische stadskernen: authentieke parketvloeren herstellen, vocht- en houtwormproblemen oplossen, restauratie van de antieke meubelen enzovoort. "Ons meest belangwekkende bouwproject tot op heden was de restauratie van de bibliotheek van het Gentse Augustijnenklooster in 1997," zegt Eric Mertens.De klanten van Sfinx zijn vooral particulieren, die geworven worden via mond-aan-mondreclame. Quasi alle projecten worden gefinancierd met privé-geld of via sponsoring. "Voor openbare aanbestedingen of gesubsidieerde restauratiewerken worden wij helaas zelden in overweging genomen," klaagt Eric Mertens. "Dergelijke opdrachten zijn immers de verantwoordelijkheid van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium, dat de opdrachten haast uitsluitend toewijst aan restaurateurs van het Instituut zelf." In 1993, naar aanleiding van het cultuurjaar Antwerpen '93, restaureerde Sfinx in samenwerking met Etienne Mahieu het retabel van Fisenne, een kunstwerk uit de 15de eeuw dat verzekerd was voor 350 miljoen frank. Dat vormt vandaag een visitekaartje dat vertrouwen inboezemt bij de klanten. De omzet bleef de laatste tien jaar ongeveer status quo. "Vandaag lopen er een tiental projecten," zegt Eric Mertens. "Daarmee hebben wij onze handen al goed vol. Het is immers een erg arbeidsintensief beroep. Een uitbreiding van het bedrijf ligt niet voor de hand, omdat het heel moeilijk is om bekwame restaurateurs te vinden. Bovendien zorgt onze kleinschaligheid misschien net voor de troef die wij tegen de grote ondernemingen kunnen uitspelen: de persoonlijke betrokkenheid bij het restauratieproject."