Niet alleen groeit de aandacht voor de erfenis uit de klassieke oudheid, ook de kwaliteit van de uitgaven en vertalingen blijft stijgen. Vier werken ter illustratie van een frappante hausse.
...

Niet alleen groeit de aandacht voor de erfenis uit de klassieke oudheid, ook de kwaliteit van de uitgaven en vertalingen blijft stijgen. Vier werken ter illustratie van een frappante hausse.Nu het oeuvre uit en over de klassieke Grieken en Romeinen gretig over de toonbank gaat, hengelen sociologen naar een verklaring. Sommigen houden het bij de nuchtere vaststelling dat we vrijwel geen Grieks of Latijn meer kennen. We zijn aangewezen op vertalingen. Anderen wijzen op het fin de millénaire. De opleving valt ook keurig samen met de teloorgang van de moderne ideologieën en de relativiteit van alle waarden en filozofieën. Vrank, ironisch en zelfs cynisch lachen we de oude gloriën en hoekstenen weg, maar tegelijkertijd hunkeren we naar een houvast. Voeg er de ondermijnde legitimiteit van politiek en gerecht aan toe en we komen onvermijdelijk uit bij Sokrates. Over de historische figuur tasten we in het duister, maar we kunnen terecht bij het magistrale portret dat Plato borstelde. Zijn hele oeuvre is doordesemd van het leven en de leer van de oude meester. Dat merken we ook in het derde deel van het Verzameld werk. Daar vinden we de onvolprezen apologie. "De wijste onder jullie, mensen, is degene die net als Sokrates begrepen heeft dat zijn wijsheid eigenlijk niets voorstelt." Vanzelfsprekend vertolkt Sokrates ook het universele geweten, dat bijwijlen arrogante trekken aanneemt. Uitg. : Bert Bakker, 95 blz., 635 fr.Van de soms guitige, maar niet minder spitse Aristofanes krijgen we een ongewoon boosaardig beeld van Sokrates. In Wolken wordt zijn terechtstelling de facto verdedigd. Hij wordt afgeschilderd als jeugdbederver, leegloper en gevaarlijke godenlasteraar. Samen met Wolken werden ook Vogels en Kikkers gebundeld. Vorig jaar werden zijn bekendste vrouwenstukken uitgegeven, waarvan we allicht Vrouwenstaking onthouden : zolang de mannen oorlog voeren, houden de vrouwen een seksstaking. Uitg. : Atheneaum/P&VG, 303 blz., 999 fr.Tijd voor een overstap naar Rome. Classicus Piet Schrijvers brengt ons een niet zo eenvoudige kijk op Horatius. De ondertitel geeft de reikwijdte aan : Dichter en moralist. Uitg. : Ambo, 119 blz., 600 fr.. We sluiten liever af met een loepzuiver (en spotgoedkoop) naslagwerk : Van Achilles tot Zeus, een A tot Z-boek met bevattelijke uitleg. Uitg. : Rainbow Pocket, 734 blz ;, 460 fr.. LUC DE DECKER