Prijsbreker PSA Bank verlaagt zijn spaarrentes fors vanaf 1 juni. Zijn spaarboekje Distingo Plus was de laatste spaarrekening op de Belgische markt die een vergoeding van 2 procent beloofde. De basisrente zakt nu van 0,5 naar 0,2 procent, en de getrouwheidspremie gaat van 1,5 naar 1,3 procent. Dat brengt de totale vergoeding op 1,5 procent, ofwel 0,5 procentpunt minder dan voordien.
...

Prijsbreker PSA Bank verlaagt zijn spaarrentes fors vanaf 1 juni. Zijn spaarboekje Distingo Plus was de laatste spaarrekening op de Belgische markt die een vergoeding van 2 procent beloofde. De basisrente zakt nu van 0,5 naar 0,2 procent, en de getrouwheidspremie gaat van 1,5 naar 1,3 procent. Dat brengt de totale vergoeding op 1,5 procent, ofwel 0,5 procentpunt minder dan voordien. Het is de eerste keer sinds september 2014, de start van de internetbank in België, dat PSA Bank snoeit in de vergoeding voor de spaarders. Die standvastigheid viel op, te midden van het spervuur aan renteverlagingen die de andere banken de afgelopen maanden op de consument afvuurden. Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente op overheidsobligaties, en bijgevolg ook op andere obligaties, naar historisch lage niveaus geduwd. PSA Bank haalt onder meer geld op bij de Belgische spaarders om krediet te verschaffen aan wie een Peugeot, een Citroën of een DS op afbetaling wil kopen. De rente op autoleningen, na de betaling van een voorschot, ligt veelal lager dan wat PSA Bank tot nu toe als vergoeding aan de spaarders heeft betaald. Dat was op termijn niet houdbaar. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat PSA Bank de rente zou laten zakken, maar de verlaging is misschien wel steviger dan verwacht. Ook MeDirect, de bank die met een Maltese licentie werkt, kondigde een renteknip aan. Op de ME3-rekening zakt de brutorente van 2,13 procent naar 1,87 procent bruto. Het is een niet-gereglementeerd spaarboekje, zodat roerende voorheffing verschuldigd is op de intresten. Netto zakt de rente van 1,6 naar 1,4 procent. Houders van zo'n spaarboekje moeten voor elke opvraging een opzeggingstermijn van drie maanden in acht nemen. Daarom geldt de renteverlaging pas vanaf 19 augustus. Op het andere niet-gereglementeerde boekje van MeDirect gaat de renteverlaging onmiddellijk in, want daar is geen vooropzegging vereist. Nog een derde prijsbreker, Banca Monte Paschi Belgio, schroefde vorige week de vergoeding op zijn spaarboekjes licht terug. De bank staat met haar spaarrekening voor 100.000 euro nog wel bovenaan in de rangschikking met hoogste rentevoeten. De bank afficheert een basisrente van 0,8 procent en een getrouwheidspremie van 0,7 procent voor haar Roc-rekening. In totaal komt dat eveneens op 1,5 procent. De renteverlagingen op spaarboekjes klinken misschien raar in de oren, omdat de rentevoeten op overheidsobligaties sinds midden april opnieuw in de lift zitten. Een aantal banken heeft daarop vrij snel gereageerd met een verhoging van de rente op woon- en consumentenkredieten. Maar de spaarders zullen nog lang moeten wachten vooraleer de hogere rente doorsijpelt in de vergoeding op spaarboekjes. Er spelen enkele vertragende factoren. De banken halen geld op bij de Belgische spaarders om het uit te lenen aan gezinnen, bedrijven en overheden. De rente op nieuwe hypotheken kan dan al lichtjes zijn gestegen, de rente op de oude, lopende hypotheken staat nog altijd onder druk. Sinds vorig jaar vragen de Belgen massaal herfinancieringen van hun woonkrediet aan tegen een lagere rentevoet. Daar komt nog bij dat de voorbije anderhalve maand vooral de langetermijnrente is gestegen. Heel wat banken gebruikten in het verleden de rente op twee jaar als de referentie voor hun spaarrentes. In de praktijk hebben verscheidene instellingen de gemiddelde looptijd van hun beleggingen met spaargeld wel verlengd naar vier jaar. Maar ook de rentestijging voor overheidsobligaties met een looptijd van vier jaar is lang niet zo spectaculair als de klim van de tien- of de dertigjarige overheidsrente. De hoogste vergoeding die spaarders nog bij een Belgische bank kunnen vinden, is 1,6 procent. De nieuwe prijsbrekers zijn de klassieke banken met speciale spaarboekjes op de maat van kleine en regelmatige spaarders. Bpost bank biedt op de Ritmo Spaarrekening een basisrente van 0,3 en een getrouwheidspremie van 1,3 procent -- de hoogste vergoeding op een gereglementeerde spaarrekening. U mag wel elke maand slechts 500 euro storten. In één keer uw opgebouwde spaarreserve overschrijven, kan dus niet. Het boekje kan perfect dienen als rekening om uw maandelijkse overschot op te storten. De bank legt geen minimumstorting op. Bpost Bank lanceerde de rekening in januari, zodat er vandaag hoogstens 2500 euro per persoon op kan staan. Een bijkomend voordeel is dat de banken tot nu toe niet geneigd blijken om de rente op dat soort boekjes snel naar beneden bij te stellen. Ter illustratie: KBC begon op 1 mei 2012 met Start2Save, een vergelijkbare rekening voor regelmatige spaarders. De basisrente lag toen op 1 procent, zowel voor de Start2Save-rekening als voor het klassieke spaarboekje van KBC. De getrouwheidspremie zat wel 0,75 procentpunt hoger, eveneens op 1 procent. Vandaag biedt KBC op de klassieke spaarrekening 0,1 procent basisrente en 0,1 procent getrouwheidspremie. De basisrente op de Start2Save-rekening bedraagt nog altijd 1 procent, al werd de getrouwheidspremie verlaagd tot 0,5 procent. De spaarders konden gespreid voor maximaal 18.500 euro storten op die Start2Save. Dat leverde tot nu toe 385,74 euro aan intresten op. Een beperkt bedrag, maar hoe langer u maandelijks blijft sparen, hoe sneller dat bedrag -- en het verschil met het klassieke spaarboekje -- oploopt. BNP Paribas Fortis en dochter Fintro bieden onder het label 'woonsparen' ook zulke rekeningen aan, maar enkel voor klanten van 18 tot 35 jaar. De naam is enigszins misleidend. Het spaargeld hoeft niet per se te dienen om een woning te kopen, en u hoeft niet een woonkrediet bij de grootbank te nemen. Het gaat om een spaarboekje waarop u maximaal 6000 euro per jaar kunt storten, of 500 euro per maand. De basisrente is met 0,1 procent laag, maar de getrouwheidspremie bedraagt 1,4 procent. Het lijkt op het eerste gezicht alsof KBC en BNP Paribas Fortis eenzelfde vergoeding bieden aan hun kleine en regelmatige spaarders, maar daar moet een kanttekening bij worden gemaakt. Uw spaargeld brengt vanaf de eerste dag basisrente op. Die rente wordt op het einde van het jaar, of bij het afsluiten van de rekening uitbetaald. Zodra de rente gestort is, brengt de rente op zijn beurt rente voort. Rente op rente is op lange termijn een belangrijk onderdeel van het rendement van spaargeld. De getrouwheidspremie krijgt u enkel voor geld dat twaalf maanden op uw rekening staat. Die premie wordt op het einde van elk kwartaal gestort. Voor geld dat u vandaag stort, krijgt u pas een premie op 1 juli 2016. En pas vanaf dan kan die premie op zijn beurt rente (en een getrouwheidspremie) opbrengen. Een hogere basisrente is met andere woorden belangrijker dan een hogere getrouwheidspremie. Dat geldt vooral voor spaarders die hun geld moeten opsouperen vooraleer de getrouwheidsperiode van twaalf maanden is verstreken. De keerzijde is dat een verlaging van de basisrente onmiddellijk ingaat. De nieuwe getrouwheidspremie geldt enkel voor nieuwe stortingen en de oude getrouwheidspremie blijft nog een tijd lopen voor het geld dat al op de rekening staat. De spaarrekeningen voor kleine en regelmatige spaarders van bpost bank, KBC en BNP Paribas Fortis-Fintro zijn momenteel samen met de producten van PSA Bank en Banca Monte Paschi Belgio de koplopers in het spaarboekjespeloton. In de tabel vindt u een overzicht van alle banken die het zogenoemde maandsparen aanbieden. ING België liet ook al weten dat het een soortgelijk product op de markt wil brengen, Tempo Sparen, maar over de voorwaarden en de lanceringsdatum is nog niets bekend. ILSE DE WITTEDe nieuwe prijsbrekers zijn de klassieke banken met speciale spaarboekjes op de maat van kleine en regelmatige spaarders. De spaarders zullen nog lang moeten wachten vooraleer de hogere rente doorsijpelt in de vergoeding op spaarboekjes.