Een jaar geleden nam Erik Notermans zich als kersverse managing director van SeBuCon voor om tien nieuwe werknemers aan te werven. 365 dagen later confronteerde Trends hem nog eens met zijn doelstelling: "Dat aantal aanwervingen is inderdaad gerealiseerd, maar het ging niet zonder slag of stoot. Als ik het kon overdoen, zou ik minder snel personeel aantrekken. Omdat verschillende mensen ongeveer op hetzelfde tijdstip begonnen, was de begeleiding wat aan de magere kant. De integratie van d...

Een jaar geleden nam Erik Notermans zich als kersverse managing director van SeBuCon voor om tien nieuwe werknemers aan te werven. 365 dagen later confronteerde Trends hem nog eens met zijn doelstelling: "Dat aantal aanwervingen is inderdaad gerealiseerd, maar het ging niet zonder slag of stoot. Als ik het kon overdoen, zou ik minder snel personeel aantrekken. Omdat verschillende mensen ongeveer op hetzelfde tijdstip begonnen, was de begeleiding wat aan de magere kant. De integratie van de nieuwkomers heeft daardoor wat vertraging opgelopen. Ik heb geleerd dat het aanwervingsbeleid beter gespreid verloopt." Anderzijds beseft Erik Notermans dat je de hr-politiek ook niet altijd volledig in de hand hebt. "Ik signaleerde een jaar geleden al dat het moeilijk is om goede mensen te vinden", zegt hij. "Dat is nog steeds zo. Daarom mag je geen kans onbenut laten om de juiste medewerkers aan te trekken. Wanneer die zich ongeveer allemaal tegelijkertijd aanmelden, vergt dit van het bedrijf enige aanpassing." De grote stap voorwaarts voor SeBuCon was mogelijk dankzij enkele grote contracten. Een jaar geleden zaten die al in de pijplijn, maar nu leveren ze ook echt extra groei op. "We hebben bijvoorbeeld een contract met de Europese Commissie afgesloten. Die overeenkomst heeft een looptijd van drie tot vijf jaar." Bij de onderhandeling van het contract kwam de ervaring die Erik Notermans bij Ubizen opdeed, goed van pas. "Bij Stijn Bijnens heb ik inderdaad heel wat geleerd. Overigens zijn de contacten die geleid hebben tot het afsluiten van het contract, gelegd op een securitybeurs. De opdrachtgevers waren onder de indruk van de technologie die we via het Blue Cat Network kunnen aanbieden." Het is een heel druk jaar geweest, zo merkt Notermans op, maar de toekomst ziet er niet minder druk uit. "We staan nu klaar om het buitenland te veroveren, al klinkt dat misschien wat oorlogszuchtig. Eigenlijk is het onze ambitie om ons op de Nederlandse markt te vestigen. Voor een aantal leveranciers zijn we de exclusieve distributeur voor de Benelux. We hebben met andere woorden al heel wat klanten in Nederland, dus is het niet meer dan logisch dat we er ook op middellange termijn een kantoor openen. Waar dat zal komen, is nog niet helemaal duidelijk. Meest logisch is het midden van het land, want het zuiden kunnen we vanuit onze Belgische vestiging makkelijk bedienen." IS: managing director SeBuCon VRIJE TIJD: mountainbike, voetbal, toneel JSt