Een gigantisch succes. Dat is alvast het besluit van burgemeester en schepenen van Lichtervelde over de kippenactie. Begin april kregen 61 gezinnen in de West-Vlaamse gemeente elk immers een trio scharrelkippen cadeau. "Deze gratis kippen moeten ervoor zorgen dat het volume restafval daalt", duidt milieuambtenaar Danny Viaene het initiatief. "Bij de start was het inzetten van de kippen eerder ludiek bedoeld. Maar keukenafval door een kip laten wegwer...

Een gigantisch succes. Dat is alvast het besluit van burgemeester en schepenen van Lichtervelde over de kippenactie. Begin april kregen 61 gezinnen in de West-Vlaamse gemeente elk immers een trio scharrelkippen cadeau. "Deze gratis kippen moeten ervoor zorgen dat het volume restafval daalt", duidt milieuambtenaar Danny Viaene het initiatief. "Bij de start was het inzetten van de kippen eerder ludiek bedoeld. Maar keukenafval door een kip laten wegwerken is een oeroud idee. De mest die de dieren op hun beurt uitscheiden, is binnen deze optiek te verwaarlozen." De populariteit van de idee blijkt alvast uit "de overrompelende respons" in de gemeente. Lichtervelde telt 3000 gezinnen, waarvan dus ongeveer 2% aan de actie deelneemt. Het gemeentebestuur weigerde overigens twintig aanvragen, want het budget van 36.000 frank was erg snel opgesoupeerd. "Gezinnen die in een latere fase scharrelkippen voor het restafval inzetten, zullen voor de dieren moeten betalen", weet Danny Viaene. "Een kip kost 200 frank per exemplaar. Maar de kippen zijn geenszins eigendom van de burgemeester. Er werd geroddeld dat hij, als kippenhandelaar, de dieren verkocht. Maar burgemeester Gabriel Kindt is gespecialiseerd in leghennen." De CVP-burgemeester en zijn schepen voor Leefmilieu Hans Delameilleure, eveneens een christen-democraat in het door een volstrekte CVP-meerderheid bestuurde Lichtervelde, steunden beiden de idee van de scharrelkippen. Het is niet de eerste milieuvriendelijke activiteit die het gemeentebestuur ontwikkelt. De inwoners van Lichtervelde produceren gemiddeld 420 kilo afval per persoon per jaar. Het aandeel daarin van restafval bedroeg in 1997 208 kilogram, maar klom het voorbije jaar naar 220 kilogram. "We willen die stijgende tendens omkeren. Ons streefdoel is een vermindering tot 150 kilogram restafval per persoon", telt Danny Viaene. De verwerking van keukenafval door het trio scharrelkippen is daarbij één element. Maar sinds 1 april gebruikt ook de lokale feestzaal milieuvriendelijke technieken: herbruikbare, duurzame drinkbekers worden uitgedeeld. Nog een middel is een stickeractie tegen reclamebrochures in de postbus. Ten slotte lanceert het gemeentebestuur in mei een herbruikbare boodschappentas. "Preventie van afval blijft een moeilijke zaak. Met deze acties kunnen we de inwoners sensibiliseren", besluit Danny Viaene.