"Ik ben nu bankier en beschouw het als mijn eerste opdracht om de klanten informatie te geven. Hun rentmeester te zijn. De jongste jaren werd in België en Vlaanderen het vermogen en de vererving van dat vermogen veel doorzichtiger en moderner gestructureerd. De overheid informeert hierover zelf veel te weinig. De notarissen, de klassieke adviseurs, zitten op enkele uitzonderingen na met hun aandacht en hoofd bij de klassieke recepten," zegt Pieter Laleman, de nieuwe gedelegeerd bestuurder van MeesPierson Trust (België), een dochter van ...

"Ik ben nu bankier en beschouw het als mijn eerste opdracht om de klanten informatie te geven. Hun rentmeester te zijn. De jongste jaren werd in België en Vlaanderen het vermogen en de vererving van dat vermogen veel doorzichtiger en moderner gestructureerd. De overheid informeert hierover zelf veel te weinig. De notarissen, de klassieke adviseurs, zitten op enkele uitzonderingen na met hun aandacht en hoofd bij de klassieke recepten," zegt Pieter Laleman, de nieuwe gedelegeerd bestuurder van MeesPierson Trust (België), een dochter van Fortis. Beslist is dat MeesPierson een zelfstandige merknaam blijft voor de private banking. Het van oorsprong Nederlandse MeesPierson is private banker sedert 1720 en werkt vanaf 1988 in België, in het kielzog van de Nederlandse vermogensvluchtelingen. MeesPierson België is bedrijvig in Antwerpen, Hasselt en Kortrijk. Met de overname van Generale Bank door Fortis wordt de private banking ingeschoven bij MeesPierson België. De Nederbelg was de eerste klantengroep van MeesPierson België. Lalemans benoeming is een bevestiging dat de vermogensbankier nu ook actiever Belgische klanten zoekt. Pieter Laleman volgt John Herrijgers op, een Nederlander die voortgaat met een eigen raadgevend bedrijf. MeesPierson bedient vandaag voor circa 50% Nederbelgisch vermogen en voor 50% Belgisch vermogen (voornamelijk vanuit Vlaanderen). Pieter Laleman is dertig ("een kind van de revolutie van 1968", grapt hij) en Oostendenaar. Hij studeerde rechten in Kortrijk, Leuven en Heidelberg en bedrijfskunde aan de Vlerick School voor Management. De nieuwe bankier is oud-advocaat van Loeff Claeys Verbeke. In Heidelberg verdiepte hij zich in de studie van de Finanzausgleich, de lasten- en batenverdeling tussen Bonn en de Länder. Dit leidde tot een eerste werkervaring als attaché op het kabinet van minister Johan Sauwens (VU) voor de gemeenschapsdialoog van 1992. Daarbij maakte hij de moeizame onderhandelingen op Hertoginnedal mee. Loeff Claeys Verbeke groeit sterk en heeft een groot middenveld van juristen die worden ondergedompeld in een ambiance van ondernemerslust: "Loeff Claeys Verbeke geeft jonge mensen meteen grote kansen. De maatschap stimuleert het ondernemerschap en je wil op den duur projecten verwezenlijken die bij Loeff Claeys Verbeke niet of minder passen," zegt Pieter Laleman. Hij denkt dankbaar terug aan de zes jaar bij Loeff Claeys Verbeke. Aanvankelijk wandelde hij daar aan de hand van Axel Haelterman, die het belasting- en vennootschapsrecht als zijn eerste prioriteit heeft. Pieter Laleman: "Die combinatie is een zeer bewuste keuze bij Loeff Claeys Verbeke. Je kan maar een optimale belastingadviseur zijn in de bedrijfswereld als je ook het vennootschapsrecht onder de knie hebt." De voorbije drie jaar werkte Pieter Laleman voor Loeff Claeys Verbeke Kortrijk: "Ik zei daar en toen al dat niemand in België nog voordeel heeft bij het zwart maken van vermogen. Men verklaarde me voor gek."