Men spreekt over een small-cap of klein-kap als de beurskapitalisatie van een aandeel minder dan 50 miljoen euro bedraagt. De small-caps lijken het uitgelezen werkdomein te zijn voor de kleine particuliere belegger. De beursorders van grotere pensioen- en beleggingsfondsen lopen nu eenmaal in veelvouden van 100.000 euro per order. Zij zullen bij de small-caps niet aan hun trekken komen.
...

Men spreekt over een small-cap of klein-kap als de beurskapitalisatie van een aandeel minder dan 50 miljoen euro bedraagt. De small-caps lijken het uitgelezen werkdomein te zijn voor de kleine particuliere belegger. De beursorders van grotere pensioen- en beleggingsfondsen lopen nu eenmaal in veelvouden van 100.000 euro per order. Zij zullen bij de small-caps niet aan hun trekken komen. Als een beurs 200 dagen per jaar open is, en er wordt verhandeld in pakketjes van 10.000 euro per keer, en beleggers houden hun pakketten gemiddeld drie jaar bij, dan moet er een voor verhandeling beschikbare aandelenmassa aanwezig zijn van zowat 50 miljoen euro als men wil dat er gemiddeld genomen toch een tiental orders per beursdag worden verhandeld. De meeste klein-kaps voldoen lang niet aan die minima. Ze zijn echt te klein voor het grote werk.Moeilijkheden. Maar beleggen in klein-kaps brengt ook moeilijkheden mee. Deze aandelen worden door minder analisten gevolgd. Omdat ze zo klein zijn, is het voor de belegger moeilijker om er zich over te informeren uit onafhankelijke bron. En ze dragen ook meer risico. Er is dus voor en tegen. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat de Vlaamse Federatie van de Beleggingsclubs en de Beleggers ( VFB) het thema van de klein-kaps als onderwerp heeft gekozen voor haar Beleggers Happening van 23 maart. In de jongste jaren zijn er in België en vooral in Vlaanderen zeer veel nieuwkomers op de beurs verschenen, die zich bij de groep van de klein-kaps hebben aangesloten. Er is over de toekomst van die beurskleintjes veel te doen geweest. Moeten we niet vrezen dat ze in Europa in de verdrukking raken? Om deze barrière te doorbreken en de band te leggen tussen de klein-kapbedrijven en de particuliere (kleine) beleggers, werden achttien klein-kaps geïnviteerd om zich te komen voorstellen op de Beleggers Happening. We gingen na op welke manier het gedrag van deze, meestal Vlaamse, klein-kaps nu zo specifiek afwijkt van de grote Belgische aandelen of van de Dow Jones 30 of van de Euro Stoxx 50. We weten dat de VFB-beleggers zowel in grote Europese, Amerikaanse aandelen beleggen als in kleinere Belgische waarden. De grafieken geven het verloop van de gemiddelde koers, de opbrengsten na belasting en de dividenden weer van een gelijke investering in 1995 in enerzijds de zeven klein-kaps (VFB7) en anderzijds de negen grootste Belgische groot- en mid-kaps (Bel9). De steekproef is klein, maar het is de grootste die we konden samenstellen. We kwamen tot enkele treffende besluiten. Aandelenkoers. De koersontwikkeling van de klein-kaps groeit eerst trager en nadien sneller dan de Bel9. Dat wijst op een negatieve correlatie tussen de returns - op zich al een aantrekkelijk gegeven, dat ook internationaal al vaak is gesignaleerd. Winst. De winst van de klein-kaps in absolute cijfers ligt steeds hoger dan die van de Bel9. De kleinere kapitalisaties maken dus grotere winsten per geïnvesteerde euro. Dividenden. De dividenden van klein-kaps zijn steeds groter dan die van de Bel9. Winst/koers. De return op de investering in een klein-kap ligt hoger, gemiddeld 2.9% over de hele periode. Beleggers zijn dus bereid in klein-kaps te beleggen als die meer opbrengen dan de grote broers. Die 2.9% is de grotere vergoeding die de belegger krijgt voor de extra onzekerheid van een belegging in een klein-kap. De uitdrukking van dat grotere beleggingsrisico kunt u al terugvinden in grotere schommelingen van de koersen, winsten en dividenden. Niet te veronachtzamen is evenmin de kans op ernstige bedrijfsmoeilijkheden of eventueel een faillissement.Het komt er dus op aan de klein-kaps die u in een gediversifieerde portefeuille wilt opnemen, zorgvuldig te kiezen.Emiel Van BroekhovenDe auteur is hoogleraar economie aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van de Vlaamse Federatie van de Beleggingsclubs en de BeleggersDe kleinere kapitalisaties maken grotere winsten per geïnvesteerde euro.