Toen de Franse cementproducent enkele jaren geleden het Egyptische Orascom Cement kocht, was dat groot nieuws. Die actie opende immers de poort naar heel wat opkomende landen, ook minder evidente landen als Irak en Iran, waar er een massa werk zal zijn in de wederopbouw. De deal werd destijds op groot enthousiasme onthaald en deed de koers tot 120 euro klimmen. Maar toen kwam de recessie. Door de aankoop had Lafarge veel schulden. De markt begon het aandeel te mijden en is er ook vandaa...

Toen de Franse cementproducent enkele jaren geleden het Egyptische Orascom Cement kocht, was dat groot nieuws. Die actie opende immers de poort naar heel wat opkomende landen, ook minder evidente landen als Irak en Iran, waar er een massa werk zal zijn in de wederopbouw. De deal werd destijds op groot enthousiasme onthaald en deed de koers tot 120 euro klimmen. Maar toen kwam de recessie. Door de aankoop had Lafarge veel schulden. De markt begon het aandeel te mijden en is er ook vandaag nog niet echt terug voor te vinden. Nochtans gaat het strategisch gezien om een cruciale beslissing die de blootstelling van de groep aan de groeilanden sterk heeft verhoogd. 90 % van de capaciteitsuitbreidingen bij Lafarge van de voorbije vier jaar werd in de opkomende landen doorgevoerd. Vorig jaar al kwam twee derde van de opbrengsten uit Azië, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika. Daar liggen ook de groeimogelijkheden voor het komende decennium. Zo wordt er verwacht dat de vraag naar cement in Azië de komende tien jaar met gemiddeld 7,7 % zal toenemen en in het Midden-Oosten en Afrika met 5,7 %, tegenover met slechts 1,7 % in West-Europa. In de groeilanden kunnen de Fransen in de toekomst het verschil maken. Baron Albert Frère heeft de jongste jaren gretig Lafarge-aandelen gekocht. Ook aan veel hogere koersen dan vandaag. Lafarge is nu de derde grootste positie (iets meer dan 20 %) binnen zijn spilholding GBL. Voor 2010 toont het management van Lafarge zich gematigd positief. Een bewijs van vertrouwen in de toekomst is het feit dat het dividend op 2 euro per aandeel gehouden wordt, wat een brutodividendrendement van 4 % geeft. Het management verwacht 0 tot 5 % groei van de volumes en goede prijzen, wel met -8 tot -3 % voor West-Europa en tot +6 à +11 % voor Azië. Verder wil men opnieuw voor 200 miljoen euro structurele kostenbesparingen doorvoeren. De investeringen worden met 300 miljoen euro opgetrokken, maar er zijn ook nog voor 300 tot 500 miljoen euro desinvesteringen gepland. Het Lafarge-aandeel noteert nu aan 10 tot 11 keer de winstverwachting voor 2010 en 8 keer die voor 2011 en bovendien slechts tegen 0,9 keer de boekwaarde. En dat terwijl Lafarge op langere termijn een winstgevend bedrijf met fraaie groeiperspectieven is. Zolang het aandeel onder de boekwaarde (55 à 56 euro) noteert, is dit een prachtige koopopportuniteit, met een koersdoel van 72 euro voor de komende 12 tot 18 maanden. (C) Door Danny Reweghs