De groene staatssecretaris voor Energie, Olivier Deleuze ( Ecolo), straalde vorige week nadat de Senaat de wet had goedgekeurd waardoor de zeven Belgische kerncentrales geleidelijk zullen sluiten tussen 2015 en 2025.
...

De groene staatssecretaris voor Energie, Olivier Deleuze ( Ecolo), straalde vorige week nadat de Senaat de wet had goedgekeurd waardoor de zeven Belgische kerncentrales geleidelijk zullen sluiten tussen 2015 en 2025. Professor André Berger ( UCL), bij wie Deleuze als student zijn eindverhandeling maakte, gewaagt van een historische vergissing. Bovendien zijn sommige Europese regeringen nog niet zo zeker dat de afbouw van kerncentrales "onherroepelijk" is. In Groot-Brittannië houdt minister van Energie Brian Wilson de nucleaire optie open. In Finland gaf het parlement al in mei 2002 groen licht voor de bouw van de eerste nieuwe kerncentrale in tien jaar in de Europese Unie. Na ongevallen in eigen centrales eind jaren vijftig, maar vooral na de kernramp in het Amerikaanse Three Mile Island (1979) en in Tsjernobyl (1986), kantten de Britten zich uitdrukkelijk tegen kernenergie. " No nukes" klonk het, zoals elders in Europa. Maar premier Tony Blair zette dat dogma midden vorig jaar op losse schroeven. Beperkte oliereserves in de Noordzee en spanningen in het Midden-Oosten wegen opnieuw door in het debat. Blair diepte bouwplannen op voor nieuwe kerncentrales die geleidelijk de 33 verouderde en tegen 2020 afgeschreven reactoren zouden moeten vervangen. De Britse regering zal haar energiebeleid in de lente vastleggen, met drie bekommernissen in het achterhoofd: de energiebronnen moeten veilig, milieuvriendelijk en gunstig geprijsd zijn. Alternatieve bronnenBehalve de Britten en de Finnen zijn ook de Spanjaarden pragmatischer gaan denken. Spanje, dat 77% van zijn basisenergie importeert, herbekijkt zijn moratorium uit 1985 op de bouw van kerncentrales. Italië sloot zijn atoomcentrales in 1987 en werd de grootste invoerder van elektriciteit ter wereld (hoofdzakelijk uit Frankrijk), maar bezint zich over een nieuw nucleair programma. Duitsland koos twee jaar geleden voor een uitdovingscenario, maar de oppositie zwengelde ook daar de discussie weer aan. De kentering geeft volgens Europees commissaris voor Energie en Transport, Loyola dePalacio, aan dat het oude taboe stilaan plaats maakt voor genuanceerd denken. Waarom? 1. Europa wordt steeds afhankelijker van energietoevoer uit instabiele gebieden zoals de Kaspische Zee en de Golf.2. Alternatieve bronnen zoals wind- en zonne-energie winnen aan belang, maar blijven ondermaats presteren. Koploper Denemarken heeft dat al ondervonden.3. Zonder kerncentrales is de naleving van het Kyoto-protocol onmogelijk.4. De kostprijs van een nieuwe kerncentrale (2000 euro per kilowatt tegen 600 euro voor gascentrales) kan dankzij nieuwe technologie worden gehalveerd.5. Ondanks de 41 doden van Tsjernobyl en ruim 2000 kankerslachtoffers, eisten decennia kernenergie minder slachtoffers dan koolmijnen en gasexplosies.Na afweging blijven alleen de kosten voor de recyclage van het nucleaire afval een ernstig argument van tegenstanders van kernenergie. "Wat telt, is het langetermijnperspectief," zegt Norman Askew, hoofd van British Nuclear Fuels, een overheidsbedrijf. Maar precies over die lange termijn hebben voor- en tegenstanders een andere visie. Askew bedoelt dat de knoop snel moet worden doorgehakt als men tijdig de oude kerncentrales wil vernieuwen. Groepen als Greenpeace beweren dat 77% van de Britten ongerust is over de gevolgen op de lange termijn van kernenergie. In Groot-Brittannië en in andere landen gaat de afweging voor en tegen kernenergie verder. In België verliep het plenaire debat in de Senaat vorige week voor nagenoeg lege banken. Stycker McGuire [{ssquf}]Copyright: Newsweek.Alleen de kosten voor de recyclage van het nucleaire afval blijven een ernstig argument van tegenstanders van kernenergie.