De kwaliteit van fondsbeheerders maakt een groot verschil als er moeilijke tijden aanbreken op de beurzen. Volgens Knut Huys, senior fund-of-fundsmanager bij Deutsche Bank, is het niet ondenkbaar dat het weldra moeilijker wordt. "De balans van de voorbije maanden was dan wel positief voor de financiële markten, toch zijn er factoren die moeten aanzetten tot voorzichtigheid." Hij wijst op de zwakke wereldwijde groei, de vele politieke onzekerheden en ongunstige omstandigheden voor de bedrijfswinsten, vooral in Europa. "Een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank kan de nervositeit weer doen opflakkeren", zegt Huys. "In zo'n situatie is het belangrijk dat fondsbeheerders het geld dat ze beheren op elk moment kunnen herverdelen over beleggingsklassen (aandelen of obligaties), regio's en sectoren." Huys heeft een voorkeur voor actief beheerde beleggingsfondsen waarvan de beheerders veel vrijheid hebben.
...

De kwaliteit van fondsbeheerders maakt een groot verschil als er moeilijke tijden aanbreken op de beurzen. Volgens Knut Huys, senior fund-of-fundsmanager bij Deutsche Bank, is het niet ondenkbaar dat het weldra moeilijker wordt. "De balans van de voorbije maanden was dan wel positief voor de financiële markten, toch zijn er factoren die moeten aanzetten tot voorzichtigheid." Hij wijst op de zwakke wereldwijde groei, de vele politieke onzekerheden en ongunstige omstandigheden voor de bedrijfswinsten, vooral in Europa. "Een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank kan de nervositeit weer doen opflakkeren", zegt Huys. "In zo'n situatie is het belangrijk dat fondsbeheerders het geld dat ze beheren op elk moment kunnen herverdelen over beleggingsklassen (aandelen of obligaties), regio's en sectoren." Huys heeft een voorkeur voor actief beheerde beleggingsfondsen waarvan de beheerders veel vrijheid hebben. Bij de selectie van beleggingsfondsen houden Huys en zijn collega's rekening met factoren zoals de kwaliteit van het beheerteam, het beleggingsproces, het aantal Morningstar-sterren en de stabiliteit van de prestaties. Minstens even belangrijk is het rendement van het fonds in moeilijke beurstijden. "Als de beheerders in baisseperiodes minder verliezen, halen ze op lange termijn meer rendement", stelt Huys. "Met dit dynamisch gemengde fonds, dat van 0 tot 100 procent kan beleggen in aandelen, investeert fondsbeheerder Bert Flossbach hoofdzakelijk in waardevolle kwaliteitsbedrijven waarvan de kasstroom duurzaam groeit. Hij belegt in iets waardevols dat verder in waarde zal stijgen, veeleer dan te speculeren. Als de prijs onder druk staat, laat hij zich niet leiden door de beurswaan van de maand, maar neemt hij mogelijk de gelegenheid te baat om bij te kopen. "Hoewel Flossbach verwacht dat de rente nog lang laag blijft, is hij niet blind voor de mogelijke nefaste gevolgen van de monetaire experimenten van de centrale banken. De risicoloze rente heeft zich omgevormd tot een renteloos risico. Om zich te beschermen tegen dat scenario, investeert hij slechts een klein deel in obligaties en houdt hij een kleine verzekering aan in goud (ongeveer 10%)." ISIN-CODE: LU1038809395 (kapitalisatie) "In het huidige klimaat van historisch lage en soms zelfs negatieve rentes gaan veel beleggers op zoek naar regelmatige inkomsten uit hun investeringsportefeuille, om hun inkomen aan te vullen of hun pensioen aan te dikken. Wie meer inkomsten ambieert, moet echter bereid zijn een hoger risico te aanvaarden. Dit fonds combineert hoogrentende obligaties, uitgegeven door bedrijven met een minder solide financiële balans of uit de groeilanden, met aandelen die een aantrekkelijk en houdbaar dividend opleveren, vastgoed en infrastructuur. "Door meerdere activaklassen en veel uitgevers van hoogrentende effecten te combineren binnen één professioneel beheerde portefeuille, wordt het risico op problemen bij een onderneming veel beter gespreid dan een individuele belegger zelf zou kunnen bewerkstelligen. Het fonds gebruikt die inkomstenstromen om een dividend te betalen, dat elk kwartaal kan worden uitgekeerd." ISIN-CODE: LU0987487419 (distributie) "Wie ongeacht de beurscycli een degelijk rendement nastreeft, heeft een extra toolbox nodig om zowel te kunnen inspelen op stijgende als op dalende activaprijzen. Klaus Kaldemorgen, de beheerder van dit fonds, doet dat met verve sinds de lancering in 2011. Hij implementeert zijn marktvisie en grijpt in alle flexibiliteit de kansen die zich op de aandelen-, de obligatie- en de deviezenmarkt aandienen. Hij spiegelt zich niet aan een referentie-index, maar houdt rekening met het neerwaartse risico, om het toevertrouwde kapitaal zo duurzaam mogelijk in waarde te doen toenemen. Op die manier kon hij sinds de lancering het maximale verlies beperken tot ongeveer 10 procent, en dat voor een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 5 procent sinds de lancering." ISIN-CODE: LU0599946893 (kapitalisatie) "Volgens cijfers van de Belgische Vereniging van Vermogensbeheerders (BEAMA) zijn gemengde fondsen de laatste jaren erg in trek. Een keuze maken uit het groeiende aantal gemengde fondsen is niet langer vanzelfsprekend. Private Invest Best Managers maakt uit het ruime aanbod een gedegen selectie en combineert een aantal patrimoniale fondsen in één fonds. Door de verdeling van de portefeuille toe te vertrouwen aan een select kransje toptalenten, en de selectie en de follow-up van die beheerders te delegeren aan het Private Invest Best Managers-fonds, verkrijg je een gespreide portefeuille met oog voor het neerwaartse risico. "Momenteel investeert het fonds in acht gemengde fondsen, die elk een gelijk deel van de portefeuille mogen beheren. Beter presterende fondsbeheerders kunnen een hogere weging krijgen. Wie slecht presteert, krijgt een lagere weging, en indien nodig wordt een fonds vervangen." ISIN-CODE: BE0949074265 (kapitalisatie) "Dit fonds investeert wereldwijd in premiumaandelen van zowel multinationals als beursgenoteerde familiebedrijven. Ze moeten aan drie voorwaarden voldoen: het bedrijfskapitaal moet goed renderen, de winstgroei moet een positief momentum vertonen en de waardering mag niet te hoog zijn opgelopen. Het beleggingsproces is toegespitst op de geselecteerde bedrijven en is niet afhankelijk van de toestand van de wereldeconomie. Die bottom-upaanpak heeft zijn degelijkheid al meer dan bewezen. Christopher Hart, die al sinds 2008 aan het roer staat van dit fonds, kreeg dit jaar van Morningstar de onderscheiding van European Fund Manager of the Year in de categorie Aandelen wereldwijd." ISIN-CODE: LU0203975437 (kapitalisatie) Mathias Nuttin