Start in Doel weldra de bouw van een achtste kerncentrale? SPE-Luminus, het op één na grootste elektriciteitsbedrijf van ons land, gooide vorige week de knuppel in het hoenderhok. Greenpeace deed de uitspraken af als een flauwe grap. Hoe dan ook weet de federale regering dat dit dossier in het najaar op haar bord komt. Hoewel de recente verkiezingsuitslagen de bewegingsruimte wellicht tot het minimale herleiden, moeten Herman Van Rompuy en zijn ploeg een beslissing nemen. En dan verdient het voorstel van SPE toch de nodige aandacht.
...

Start in Doel weldra de bouw van een achtste kerncentrale? SPE-Luminus, het op één na grootste elektriciteitsbedrijf van ons land, gooide vorige week de knuppel in het hoenderhok. Greenpeace deed de uitspraken af als een flauwe grap. Hoe dan ook weet de federale regering dat dit dossier in het najaar op haar bord komt. Hoewel de recente verkiezingsuitslagen de bewegingsruimte wellicht tot het minimale herleiden, moeten Herman Van Rompuy en zijn ploeg een beslissing nemen. En dan verdient het voorstel van SPE toch de nodige aandacht. In tegenstelling tot wat soms wordt gedacht, is de wet op de kernuitstap niet zo eenduidig. Artikel 9 bepaalt dat "in geval van bedreiging van de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit" de koning de noodzakelijke maatregelen kan nemen. Weliswaar moet hij daarbij respecteren dat er geen nieuwe kerncentrales kunnen worden gebouwd of langer in dienst gehouden, "tenzij in geval van overmacht". Een pittige discussie over het begrip overmacht kondigt zich al aan. Alles zetten op import is daarbij geen optie. Maximaal kan, gedurende een relatief beperkte periode, 37 procent van ons stroom- verbruik worden ingevoerd. Dit percentage stijgt, maar zelfs als het 100 procent zou bedragen, is de vraag of dit wel wenselijk is. Een flink pak ingevoerde stroom zou dan komen uit Franse kerncentrales. Import zal evenmin de gemiddelde stroomprijs in ons land verlagen, integendeel. En ten slotte zal, als er een Europese black-out dreigt, België ofwel afgesneden worden, ofwel zijn stroom zeer duur moeten betalen. Dus zullen we het moeten hebben van onze eigen productie. Nucleaire energie is momenteel goed voor maar liefst 55 procent van onze stroomproductie. Ondanks de massale investeringen in groene energie lijken biomassa, wind- en zonne-energie niet in staat om tegen 2025 onze zeven kernreactoren volledig te vervangen. Nog niet, want hopelijk is het alleen wachten op technologische doorbraken die de efficiëntie van bijvoorbeeld zonnepanelen fors opdrijven. Tegelijk: zelfs de grote energieproducenten hebben zich er eigenlijk al bij neergelegd dat de sluiting van de oudste drie reactoren een fait accompli is. Indien alles wordt gezet op de sluiting van de kerncentrales, dan zal het saldo van onze elektriciteit moeten komen uit fossiele brandstoffen als gas en kolen. Waar ook dringend nieuwe investeringen nodig zijn, want een pak van die installaties zitten tegen het einde van hun levenscyclus. Met als extra nadeel dat stroomproductie uit fossiele brandstof het moeilijker maakt om de Kyoto-doelstellingen voor CO2-uitstoot te halen tegen 2020. Is een sluiting van alle kerncentrales haalbaar? Natuurlijk wel. Alleen zullen dan de Belgische stroomprijzen nog een pak duurder worden. Wellicht is de bouw van een nieuwe kerncentrale, bij voorkeur in een consortium waar de dominante marktpartij vriendelijk wordt verzocht buiten te blijven, dan nog zo geen slechte oplossing. (T) Door Luc Huysmans