Je zou denken dat sommige concepten uit de onderhandelingstheorie stilaan behoren tot het goede politieke fatsoen. Meer dan 35 jaar geleden schreven de professoren Roger Fisher en William L. Uryvan Harvard Law School dat het belangrijkste bij een onderhandeling gebeurt buiten de onderhandeling. Je staat zo sterk als je beste alternatief in het geval dat het overleg geen overeenkomst oplevert. Stel dat ik mijn auto moet verkopen, omdat ik volgende week verhuis naar Zimbabwe. Mijn enige alternatief voor jouw bod van 100 euro is een dure dumppremie betalen. Of stel dat ik mijn auto moet verkopen en zes rijke verzamelaars van dat type auto houden. Een wereld van verschil. Iedereen beseft sinds Fisher en Ury: probeer je alternatieven te verbeteren voordat je onderhandelt, dan pas sta je sterk. Elke trainer hamert het erin: ken en verbeter je BATNA: the best alternative to a ...