Volgens hardnekkige geruchten ondermijnt België in zijn verzet tegen de VS de positie van Brussel als hoofdzetel van de Navo. De Brusselse minister-president François-Xavier de Donnéa ( MR), een gewezen minister van Defensie, gelooft er niets van: "Binnenkort zijn de Amerikanen deze meningsverschillen vergeten. De regering- ...

Volgens hardnekkige geruchten ondermijnt België in zijn verzet tegen de VS de positie van Brussel als hoofdzetel van de Navo. De Brusselse minister-president François-Xavier de Donnéa ( MR), een gewezen minister van Defensie, gelooft er niets van: "Binnenkort zijn de Amerikanen deze meningsverschillen vergeten. De regering- Bush dacht de zaken te forceren, maar de timing was wat ongelukkig. Daarom botste Amerika op enkele partners in de Navo. Dat gebeurt nu eenmaal in internationale organisaties. Je moet een politiek meningsverschil niet dramatiseren." FRANCOIS-XAVIER DE DONNìA (MINISTER-PRESIDENT BRUSSEL). "Als je politiek wil wegen, moet je ook militair wat in de weegschaal kunnen leggen. Als Europa ernstig genomen wil worden, moet het meer investeren in zijn defensie. België ook trouwens. Dat zeg ik los van de samenstelling van de coalitie. De Belgische krijgsmacht loopt al een decennium achter in investeringen voor defensie. Ik begrijp dus dat de VS kritisch staat tegenover deze gang van zaken." DE DONNìA. "De Navo stelde in 2001 ruim 2800 militairen en leden van het burgerpersoneel tewerk. Op het algemeen hoofdkwartier in Brussel werken bijna 1100 ambtenaren, waarvan de helft Belgen. Naast de 90 miljoen euro aan werkings- en personeelskosten, schatten we het bedrag van de Navo-aanbestedingen in België op 40 miljoen euro. De aanwezigheid van de organisatie genereert in België 129,4 miljoen euro." DE DONNìA. "Nee. De luchthaven kan niet ongebreideld blijven groeien. Ik vrees dat Zaventem de verdere internationalisering van Brussel - met de uitbreiding van de Europese Unie en de Navo - niet alleen kan slikken. We moeten streven naar een Europese oplossing, waarbij de luchthavens van de buurlanden gelinkt worden met snellere spoorverbindingen. Op termijn denk ik dat er een nieuwe luchthaven gebouwd moet worden om de druk op Zaventem weg te nemen. Waar? Ergens tussen Brussel en Parijs lijkt me ideaal." H.B. [{ssquf}]