WIE

Sofie De Caigny (40)
...

Sofie De Caigny (40) Directeur van het Vlaams Architectuurinstituut (VA) Sofie De Caigny was de voorbije jaren coördinator van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven. Sinds 2006 vertegenwoordigt ze ook het Vlaams Architectuurinstituut bij ICAM (International Confederation of Architectural Museums), waar zij sinds 2014 de rol van secretaris-generaal vervult. Als opvolger van Christoph Grafe wil Sofie De Caigny uit Kalmthout naar eigen zeggen de dynamiek van het Vlaams Architectuurinstituut voort ontwikkelen. "De voorbije jaren kon ik samen met Christoph Grafe werken aan een inhoudelijke verdieping, onder meer met twee boeken over architectuur in Vlaanderen en via de tentoonstelling 'Maatwerk'", zegt De Caigny. "Zoals mijn voorganger ook altijd benadrukte, moet het Vlaams Architectuurinstituut een rol spelen als katalysator van de dialoog tussen architecten en gebruikers, tussen het beleid en de maatschappij, en dat in al zijn diversiteit. Ik wil ook sterk blijven inzetten op de uitbouw van de collectie archieven voor Vlaanderen en Brussel. Op die manier willen we de actuele dynamiek die de architectuur in Vlaanderen kenmerkt, ook voor de toekomstige generaties van ontwerpers en onderzoekers ter beschikking stellen. Het Vlaams Architectuurinstituut moet finaal ook een plek zijn waar jonge ontwerpers kansen krijgen. Ik zet in mijn nieuwe functie dan ook graag mijn internationale netwerk in om de jonge garde een forum te geven." Tentoonstellingen bezoeken, yoga en reizen.