Ooit koele minnaar van het VEV.
...

Ooit koele minnaar van het VEV.Het gerucht circuleerde al een tijd, maandagavond volgde de officiële bevestiging : de raad van beheer van het VEV stelde Karel Vinck van Union Minière aan als opvolger van Johan De Muynck. De nieuwe voorzitter neemt effectief zijn taak op per 5 mei '97. Karel Vinck is sterk gemotiveerd om van zijn driejarig mandaat veel te maken. Hij verheugt zich op de kansen om het bedrijfsleven vanuit de nieuwe positie mee vlot te trekken, zeggen interne bronnen bij het VEV. In een gesprek met Trends, dat zal verschijnen in Trends Top 30.000, doet Karel Vinck een oproep voor "een diepgaande dialoog, ver van demedia, tussen de vakbonden en de werkgevers, om daarna met de regering de analyse te maken van de huidige toestand, de conclusies te trekken, de krachtlijnen van een sociaal-economisch beleid te bediscussiëren en te beslissen." Vinck : "Dat veronderstelt dat iedereen zijn nek uitsteekt. Laten we dit doen door middel van een handvest met de boodschap Wij, de huidige generatie, engageren ons om een gesaneerd België te laten aan de volgende generatie..." Karel Vinck heeft zich tot voor kort nooit sterk geïdentificeerd met het VEV. Hij is lid van het directiecomité (40 leden), maar niet van het beperkte comité dat sedert de start van Johan De Muynck de voorzitter omringt. Die vijf leden zijn Jan Huyghebaert, Luc Van Nevel, Antoon Dieusaert, HugoVandamme en Mark Francken. Karel Vinck gaf tot nog toe de indruk VEV'er te zijn omdat dit nu eenmaal hoorde bij zijn status als prominente industrieel. Deze koele verhouding is de voorbije maanden gekanteld naar engagement en sympathie. In zijn boek "De Weg naar Doorbraak" liet Karel Vinck VEV'achtige geluiden klinken. Hij keek bijvoorbeeld niet meer negatief aan tegen Vlaamse sociale onderhandelingen en een volgende etappe in de staatshervorming die de autonomie van de Belgische deelstaten zal versterken. Ook op het VEV-congres dat diende voor de lancering van de driejarencampagne "Innoverend Ondernemen" bleek dat Karel Vinck de jongste inzichten over wereldeconomie en regionalisme kent en positief inschat (zie ook Focus, blz. 9). Een kanteling die door het VBO, Fabrimetal en Brusselse kringen meesmuilend en wat giftig wordt bekeken. Karel Vinck Manager van het Jaar '94 is de man van de succesvolle herstructurering van Bekaert. Hij tracht nu eenzelfde ommekeer te bereiken bij Union Minière, het non-ferrobedrijf van de Generale Maatschappij van België (GMB). Bij de franco-Belgische holding heeft hij een feitelijke bevoegdheid voor de zogenoemde Vlaamse actie : het versterken van de Vlaamse aanwezigheid en de gevoeligheid voor Vlaanderen bij de financiële groep. Karel Vinck werd gedoodverfd als de natuurlijke opvolger van GMB-voorzitter Davignon. Of dit doorgaat, is vandaag minder evident. Vinck heeft het moeilijk met de wazige, overdiplomatieke beleidsstijl van Generale Maatschappij en Suez en laat dat ook merken. Van de weeromstuit is de "natuurlijke" opvolging eerder onnatuurlijk geworden. Daarbij komt dat het bestaan van Generale Maatschappij ter discussie staat en de band tussen België (Vlaanderen) en de hoofdaandeelhouder, Suez, beter zou gesymboliseerd worden door een vice-voorzitterschap van Karel Vinck bij Suez, dan wel door de vervanging van Etienne Davignon. KAREL VINCK (UNION MINIERE) Het VEV heeft een voorzitter-elect van zwaar kaliber.