Vrolijk weer naar school.
...

Vrolijk weer naar school.Karel Van Miert haalt erg goede cijfers in een plezierig klasrapport over de Europese Commissie. De Vlaamse socialist, verantwoordelijk voor het concurrentiebeleid, steekt daarmee zijn voorzitter, Jacques Santer, voorganger Sir Leon Brittan, en vijftien van de twintig EU-commissarissen voorbij. The Economist geeft cijfers van 1 tot 10 aan de twintig leden van de EU-Commissie bij de start van een new term voor this top class. Karel Van Miert haalt 8 op 10 en wordt alleen voorafgegaan door Franz Fischler, landbouw (9), en Emma Bonino, consumentenbeleid, visserij, humanitaire hulp (eveneens 9). Ook 8 op 10 wordt opgetekend voor Erkki Liikanen, begroting en personeel. Jacques Santer krijgt 7. De gebuisden zijn Martin Bangemann, industrie (4), Christos Papoutsis, energie, kmo en toerisme (3), Joao de Deus Pinheiro, ACP-landen (3), Padraig Flynn, tewerkstelling en sociale zaken (2), Marcelino Oreja, cultuur, audiovisueel (4), Ritt Bjerregaard, milieu, nucleaire veiligheid (2), Edith Cresson, wetenschappen en O&O (3). Twee commissarissen springen net over de grens der domoren : Anita Gradin, immigratie en justitie (5), en Manuel Marin, internationaal (eveneens 5). The Economist tekent de volgende bedenkingen op bij scholier Van Miert : "Uitstekende leerling. Wij zijn heel blij dat hij aan de Belgische politieke schandalen is ontsnapt. Maar hij moet oppassen voor de Duitsers : het afwijzen van de hulp aan Volkswagen in Saksen heeft hen overhoop gehaald en zij wilden zonder die tegenkanting al een onafhankelijk anti-kartelbureau. Dat laat Karel met niks om handen achter." Over Jacques Santer luidt het : "Een vriendelijke jongen, altijd klaar om woelwaters te kalmeren. Maar zijn banenplan mist werkelijkheidszin. Als primus inter pares moet Jacques dringend wat doen aan het klassengebeuren."Karel Van Miert vervult een tweede ambtstermijn bij de Commissie en gelooft niet in een derde. Hij is dus vandaag ongeremd in zijn rechtlijnigheid. De ex-SP-bons weet dat aan het einde van deze EU-rit een nog interessanter professoraat volgt aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij lacht beschaafd en duidelijk met de huidige SP. Van Mierts weg ligt vast tot aan een welverdiend pensioen.EUROPEES COMMISSARIS KAREL VAN MIERT Een modelleerling.