Countert Spaanse wijnbottelarijen
...

Countert Spaanse wijnbottelarijenEuropees commissaris voor Concurrentie Karel Van Miert heeft het duidelijk verkorven bij de krant El Pais. Volgens het Spaanse dagblad verhindert Van Miert dat de Europese Commissie stelling neemt ten gunste van Spanje in een zaak rond de Rioja-wijnen. El Pais wijst ook een beschuldigende vinger naar de warenhuisketen Delhaize en de "almachtige lobby" van de Belgische Federatie van Wijn en Gedistilleerd (BFWG). Waarover gaat het ? In '89 vaardigde Spanje een Decreto Real (Koninklijk Decreet) uit dat wijnen uit La Rioja voortaan in deze Spaanse regio zelf dienden gebotteld te worden om het etiket "Rioja-wijn" te mogen dragen. Daarop spande Delhaize, die deze wijn in bulk aankoopt en zelf bottelt, een zaak aan bij het Europees Hof in Luxemburg wegens belemmering van de vrijhandel. In '92 kreeg Delhaize gelijk, die toen de steun genoot van de Europese Commissie. Het Hof stelde dat de authenticiteit van wijn niet afhankelijk is van de streekgebondenheid van de bottelarijen. Vermenging met andere wijnsoorten is immers altijd mogelijk. Spanje hield echter voet bij stuk. In februari dit jaar diende de Belgische staat daarom een aanklacht in tegen Spanje bij het Europees Hof wegens niet-naleving van het arrest. Intussen is de Europese Commissie echter overgelopen naar het andere kamp en steunt nu Spanje, volgens El Pais. Van alle Europese commissarissen zouden enkel "el belga" Karel Van Miert en "el holandés" Hans Van den Broek achter België staan. Gebruik makend van interne procedureregels zou Van Miert, steeds volgens El Pais, ervoor gezorgd hebben dat de Europese Commissie haar officieel standpunt in de zaak uitstelt. Dit uitstel duurt tot net na de afloop van de wettelijke termijn om positie in te nemen in deze gerechtszaak. Volgens El Pais doet zo'n standpunt gewoonlijk de balans van het Europese Hof in de ene of andere richting overslaan. De woordvoerder van Van Miert wil niet reageren op de beschuldigingen. Mieke Bailleul, algemeen secretaris van de BFWG, wil dat wel. "El Pais verkondigt leugens," zegt Bailleul. "Commissaris Van Miert vroeg enkel uitstel om de lidstaten beter te kunnen informeren." Volgens Bailleul geniet Van Miert niet alleen steun van Van den Broek, maar van alle Europese commissarissen van de wijnconsumerende landen, zoals Groot-Brittannië, Denemarken, Zweden... Enkel de commissarissen van wijnproducerende landen als Portugal en Italië trokken partij voor Spanje. En volgens haar is het gewoon een kwestie van economisch eigenbelang : "Door bottelarijen in eigen streek te eisen, wil La Rioja tewerkstelling creëren. En flessen wijn verkopen brengt meer op dan de verkoop van wijn in bulk."KAREL VAN MIERT (EUROPESE COMMISSIE) Kop van jut in Spaanse pers.CHAABI-BANK, ANTWERPEN Verzegeld na huiszoeking door rijkswacht.