De term shooting brake werd al gebruikt aan het einde van de negentiende eeuw ...