De term shooting brake werd al gebruikt aan het einde van de negentiende eeuw ...

De term shooting brake werd al gebruikt aan het einde van de negentiende eeuw voor een kar die door een paard werd getrokken en die jagers met hun wapens en hun honden naar het bos bracht. In het begin van de twintigste eeuw werden in Engeland de eerste auto's gebouwd voor jagers. Pas veel later werd het begrip opgerakeld voor stationwagens of breaks met de sierlijke vorm van een coupé.