Ondertussen in Antwerpen. Vooruitlopend op onze jaarlijkse special over de vastgoedsituatie in de Metropool, toch een blik op het halfjaarlijks verslag van Jones Lang Wootton Antwerpen over de situatie op het vlak van kantoorpanden. Volgens Luc Janssen van JLW daalde de afname van kantooropppervlakte in de eerste jaarhelft, maar is de terugval niet dramatisch. Hij spreekt van een totale leegstand voor Antwerpen van 235.000 m² (15 %). Houdt men geen rekening met de panden die slechts na grondige ingrepen weer verhuurbaar worden als kantoorruimte, d...

Ondertussen in Antwerpen. Vooruitlopend op onze jaarlijkse special over de vastgoedsituatie in de Metropool, toch een blik op het halfjaarlijks verslag van Jones Lang Wootton Antwerpen over de situatie op het vlak van kantoorpanden. Volgens Luc Janssen van JLW daalde de afname van kantooropppervlakte in de eerste jaarhelft, maar is de terugval niet dramatisch. Hij spreekt van een totale leegstand voor Antwerpen van 235.000 m² (15 %). Houdt men geen rekening met de panden die slechts na grondige ingrepen weer verhuurbaar worden als kantoorruimte, dan daalt de leegstand tot 9 %. Geen gering aantal. Daar is Janssen zich terdege van bewust. Toch vraagt hij de cijfers te relativeren. Er is een duidelijk verschil tussen de toestand op de Antwerpse kantoormarkt in de binnenstad en die aan de rand van de Metropool. In het centrum is de leegstand zeer hoog. Daar moet men volgens Janssen afstappen van het waanidee dat alle leegstaande panden nog als kantoorruimte aan de man kunnen worden gebracht. Hij pleit voor herbestemming, het zoeken van nieuwe functies voor dit soort gebouwen. Hiervoor moeten overheid en privé-sector samenwerken. Als voorbeeld haalt hij de transactie van het kantoorgebouw 'Rubenscenter' aan de Antwerpse Groenplaats aan. de nieuwe gebruiker, de Karel de Grote Hogeschool, zal de 11.700 m² voormalige kantooroppervlakte een andere bestemming geven : die van campus. Volgens Janssen beraden een aantal grote kantoorgebruikers zich momenteel over een eventuele komst naar Antwerpen, en meer bepaald naar projecten langs of in de buurt van de Singel. Voordelen van deze lokatie zijn de bereikbaarheid, de parkeermogelijkheden, de flexibele kantooroppervlakte en de lagere huurprijs (in vergelijking met Brussel). Op hun komst lopen nieuwe, geplande projecten op de terreinen van Keukens Rubens, in de Generaal Lemanstraat en aan de oprit van de E19 vooruit.Interessant is het project 'De Arend' langs de Prins Boudewijnlaan in Edegem. Kairos startte het project speculatief op (het eerste speculatieve kantoorproject sinds lang) en verkocht het aan verzekeraar Mercator. Huurprijzen van kantoorpanden in het Antwerpse ? Volgens JLW tot 4500 frank per m² per jaar langs de zuidelijke ring (de omgeving waarover we net spraken) en rond 2500 frank in het centrum (al duiken controversiële projecten als de Theaterbuilding hier onder).Een studie van makelaar DTZ Debenham Winssinger komt tot ruwweg dezelfde conclusies. Ook DTZ heeft het over de markt in twee versnellingen. De vooruitzichten voor het leegstaande, verouderde kantoorpatrimonium in de binnenstad zijn somber. De huurprijzen voor dit soort oppervlakte kunnen de komende maanden nog dalen, zo luidt het. Sinds 1992 is de huurprijs voor deze panden al met 20 % (en in sommige gevallen meer) gedaald. AXA-GEBOUW Eén van de succesrijke projecten langs de Antwerpse Singel.