Tijdens de dotcomhoogdagen waaide een nieuwe wind door de kantoren. Het schaarse talent moest in een inspirerende of op zijn minst even aangename als efficiënte omgeving kunnen werken. Nu de tering weer naar de nering gezet is, dreigen al die babbelzieke bouwers, designers en andere ontwerpers het deksel op de neus te krijgen. Als het aantal nieuwe boeken over kantoren een graadmeter is van de investeringen, mogen ze echter rustig verder gaan met hun mooie praatjes én realisaties. Ondertussen grasduinen we in drie ...

Tijdens de dotcomhoogdagen waaide een nieuwe wind door de kantoren. Het schaarse talent moest in een inspirerende of op zijn minst even aangename als efficiënte omgeving kunnen werken. Nu de tering weer naar de nering gezet is, dreigen al die babbelzieke bouwers, designers en andere ontwerpers het deksel op de neus te krijgen. Als het aantal nieuwe boeken over kantoren een graadmeter is van de investeringen, mogen ze echter rustig verder gaan met hun mooie praatjes én realisaties. Ondertussen grasduinen we in drie boeken die representatief zijn voor de uitgaven over het nieuwe kantoor. Het meest overzichtelijke werk ter zake is onmiskenbaar Offices to work, to live, to relax (Lannoo, 224 blz., 39,95 euro). Ondanks de Engelse titel, blijkt dit een volledig Vlaamse creatie, waarin Ann De Kelver alle aspecten beschrijft en Koen Van Damme voor de nodige foto's zorgt. De auteur, een juriste en kredietanaliste die inmiddels koos voor de wereld van het onroerend goed, werkt sinds 1999 voor de Mechelse vastgoedspecialist Eurinpro-Verelst. Die aannemer, ontwikkelaar en investeerder nam het initiatief voor de publicatie, maar weegt gelukkig niet op de tekst. Het interessante is dat De Kelver in bondige blokken de diverse aspecten aanraakt - van de bouwvorm en de groenaanleg tot meubelen, kleur, licht, klimaatbeheersing en zelfs de keuken, decoratie en beveiliging. Het nadeel van die aanpak is dat ze nergens diep kan op ingaan, wat frustreert. Sterk vertraagd tot stilstaand verkeer op kantoor (Academia Press, 120 blz., 17 euro) tapt uit een heel ander vaatje. In een sobere uitgave met opvallend veel schema's en korte stappenplannen schetst Jean Nagels, oprichter van consultancykantoor Atena Office Organisation, de hoofdlijnen voor een doelmatige kantooromgeving. De ondertitel Handboek kantoororganisatie is evenwel wat hoog gegrepen. Ook Nagels gaat niet veel verder dan een degelijke inleiding tot de problematiek. Bij hem gaat het wel niet om plaatjes kijken en een inspirerende omgeving zoeken, maar om het harde organisatorische kader. We ronden af met Wonen en werken (Beta-Plus, 224 blz., 54,50 euro), een luxeboek waarin Jo Pauwels ons via zijn foto's rondleidt in kantoren die naast efficiëntie, vooral focussen op kwaliteit en esthetiek. Zowel bedrijven als thuiskantoren komen aan bod. De tekst blijft (te) karig. Toch onthouden we het credo dat Francis Van Damme, die zich na een carrière als bedrijfsjurist omschoolde tot meubelrestaurateur, van zijn schoonvader meekreeg: " L'amour et le travail: voilà le secret d'une vie longue et heureuse." Luc De Decker [{ssquf}]